Neber drogu, zober loptu

Protidrogová koordinátorka Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou Rudolfa Novotná a pedagógovia školy sa zapojili 26. júna 2014 do veľkolepej akcie v rámci „Športového dňa“. Súťažilo 124 žiakov z 13 tried.

 

 

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách je dôležitou súčasťou celého systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí a mládeže.

 

 

Pri tejto príležitosti sa v telocvični Sokolovne, na školskom dvore gymnázia a na multifunkčnom ihrisku ZŠ Gorazdova organizovali športové súťaže vo vybíjanej, minifutbale, volejbale a futbale.

 

 

Po skončení turnaja boli ocenené úspešné študentské kolektívy v jednotlivých kategóriách diplomami a cenami, ktoré si prevzali z rúk organizátorov a triednych učiteľov.  

 


Výsledky:

8-ročné gymnázium:

Vybíjaná: 1.miesto – príma, 2.miesto –  tercia, 3.miesto – sekunda

Minifutbal: 1.miesto – tercia, 2.miesto – kvarta, 3.miesto – sekunda

 

4-ročné gymnázium + vyššie triedy 8-ročného gymnázia:

Volejbal: 1. miesto – 1.C, 2. miesto – kvarta, 3. miesto – (mix) 3.A, B, septima,

Futbal: 1.miesto – 3A, 2.miesto – 1.C, 3.miesto – 1.A

 

autor:

Stanislav Vavro