Nebuďme ľahostajní a nájdime svojho dobrovoľníka roka

 

Milí čitatelia,

od roku 2011 existuje ocenenie, Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja, ktorého cieľom je verejne oceniť najaktívnejších a najprospešnejších dobrovoľníkov v trenčianskom regióne za uplynulý rok.

 

Ako po minulé roky aj tento rok, do 31.1.2014, majú Bánovčania možnosť nominovať dobrovoľníka na ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja a zviditeľniť tak svoje mesto a šikovného človeka, ktorý sa nebál a nebojí podať pomocnú ruku bez nároku na finančnú províziu v oblastiach, ktorej pomoc je nevyhnutná.

 

Preto Naše Bánovce vyzýva Bánovčanov, aby nezostali ľahostajní a skúsili nominovať dobrovoľníka a prispeli tak k zviditeľneniu a rozšíreniu dobrého mena Bánoviec skrz aj takéto ocenenie  v regióne.


Organizátor Dobrovoľníka roka:

Ocenenie ako po minulé roky aj tento rok organizuje Martin Labudík za  Radu mládeže trenčianskeho kraja , ktorej cieľom je združovať mládežnícke organizácie, zabezpečiť ich vzájomnú komunikáciu a spoluprácu, rozvíjať a vytvárať priestor pre aktiváciu mládeže, mládežnícku participáciu a rozvoj neformálnych skupín.
Na zorganizovaní 3. ročníka ocenenia sa podieľajú aj JEF Trenčín a Apache Entertainment.

 

Nominant na Dobrovoľníka roka:
Oceneným dobrovoľníkom môže byť fyzická osoba, ktorá bez nároku na odmenu vykonáva činnosť prospešnú ostatným ľuďom z oblasti zdravotnej, sociálnej, ekologickej, humanitnej i výchovnej činnosti. Nominant na ocenenie Dobrovoľník roka 2013 Trenčianskeho kraja by mal byť vo veku 14 – 30 rokov.

 

Čo je cieľom ocenenia:
Verejne oceniť vybraného dobrovoľníka a informovať verejnosť o jeho práci


Ako nominovať?

1) Nominácie posielaj do 31. Januára 2014 na:.

Online: https://www.dobrovolnik.org/?page_id=1702

e-mailom: 2013@dobrovolnik.org
(prihlášku stiahnete z https://www.dobrovolnik.org/?page_id=1711)


Prípadne poštovú adresu:
Rada mládeže Trenčianskeho kraja,
C II 81 / 25 – 123,
018 41 Dubnica nad Váhom


2) Navrhnúť môžeš viacej osôb, ale najlepšie do každej kategórie max. jednu. Dobrovoľník by mal byť z Trenčianskeho kraja alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť na území Trenčianskeho kraja.

 

Čo treba pri nominácií  uviesť?

1) osobné údaje (meno, adresa, kontaktné spojenie) navrhnutého dobrovoľníka;
2) popis činnosti navrhnutého dobrovoľníka za rok 2013 a celkovo;
3) stručnú charakteristiku navrhovateľa a kontaktné spojenie.

 

Zaslaním nominácie navrhovateľ potvrdzuje, že nominovaný dobrovoľník je so svojou nomináciou zoznámený a súhlasí s ňou.

Ako prebieha vyber dobrovoľníka roka?
Dobrovoľník, ktorého vyberie komisia, bude ocenený počas oceňovania spojeného s kultúrnym programom.

 

Vybraní členovia komisie budú vyberať nominantov na ocenenie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja a to v 4 kategóriách:

1) Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov, environmentálne akcie,...)
2) Sociálna oblasť (pomoc znevýhodneným, seniorom, zdravotné  postihnutým  a podobne)
3) Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou).
4) Osveta a kultúra (participácia, prevencia, kultúrne aktivity, ochrana a obnova pamiatok,...)


Čo keď ma nevyberie komisia?
Po ukončení zasielania nominácií, budú zverejnení nominanti na facebookovej stránke DOBROVOĽNÍK ROKA TRENČIANSKEHO KRAJA  www.facebook.com/dobrovolnik.org

 

Množstvo „páči sa mi“ – lajkov na fotografií dobrovoľníka môžu rozhodnú o tom, kto sa stane ocenený Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja prostredníctvom verejnej voľby na sociálnej sieti Facebook.

Tak neváhaj a navštív našu stránku www.dobrovolnik.org a navrhni aj ty osobu, ktorá si zaslúži byť ocenená.
 


 

Lukáš Domin

 

Diana Jakubiková