Neformálne školenie pre mladých

Dňa 18.12.2013 sa v priestoroch pastoračného centra v Bánovciach nad Bebravou konalo neformálne školenie  projektového manažmentu. Organizátormi podujatia boli Bánovsky klub  Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska a Rada mládeže Trenčianskeho kraja. Stretnutie sa konalo za podpornej účasti organizátorov  a to predsedu Bánovského klubu KDMS Lukáša Domina a člena predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja Martina Labudíka, ktorý bol zároveň aj lektorom školenia.

 

Cieľom školenia bolo oboznámiť mladých  ľudí s tvorbou projektu. Tvorba projektu bola vysvetľovaná na konkrétnom príklade, ktorého myšlienku navrhla členka KDMS   Bánovce nad Bebravou Terézia Mináriková. Myšlienkou  projektu bola inovácia a obnova mestského parku.

 

Lektor školenia vysvetľoval problematiku tvorby projektu od jeho analýzy, návrhu, prípravy až k jeho samotnej realizácií a hodnoteniu.  Vysvetľoval dôležitosť stanovenia prvotnej myšlienky, zamyslením sa nad problémami jej realizácie a zhodnotením možných rizík projektu.

 

 

Taktiež zdôraznil potrebu vhodného načasovania etáp v projekte a zvolenia správneho realizátorského tímu projektu. Ako jednu z najdôležitejších etáp uviedol analýzu a hodnotenie projektu nezainteresovanými osobami  a získavanie ich názorov, podnetov a podpory k jeho realizácií.

 

Lektor školenia sa ďalej venoval otázke finančného riadenia projektu, jeho správnemu vedeniu a správnej tvorbe finančného planú. Ako jeden z najdôležitejších faktorov úspešnosti projektu uviedol komunikáciu medzi projektovým tímom a správnemu pochopeniu úloh.

Školenie bolo ukončené otázkami lektora k prítomným. Spätnou väzbou účastníkov ku školeniu.

 

 

Osobne si myslím, že neformálne  školenia typu tvorba projektov, vhodné využívanie verejných zdrojov a angažovanosti sa do verejného života sú potrebné k výchove mladého človeka k zodpovednosti.  Preto som rád, že sa nám podarilo zorganizovať školenie, ktorého cieľom bola akási ponuka priestoru pre kreatívnu angažovanosť sa mladého človeka.

 

Vítam tiež myšlienku školiaceho modelu projektu na inováciu parku mesta a myšlienku vytvorenia priestoru, kde by sa mohli vo voľnom čase stretávať a realizovať deti, mladí a starší. Teší ma, že aj mladý človek ako je Terézia Mináriková myslí na blaho mesta a jeho inovatívny rast. Je to zároveň akési svedectvo o tom, že aj mladý človek ma vzácne hodnoty a záujem zlepšovať svoje okolie.

 

autori:

Ing. Lukáš Domin

 

Terézia Mináriková