Rozhovor s Ondrejom Kubalom

Rozhovor s Ondrejom Kubalom

Animovanou rozprávkou ZA PLOTOM vstupil do letného projektu Mládežnícky parlament Bánovce nad Bebravou prevádzkovaním letného kina v Mestskom parku. O prípravách a organizácii tohto letného projektu pre bánovskú mládež nám poskytol informácie jeden s organizátorov Ondrej Kubala.

 

Mestský park

 

Kto stál pri zrode myšlienky prevádzkovať letné kino v Mestskom parku?


Dobrý deň, som Ondrej Kubala, predseda Mládežníckeho parlamentu v Bánovciach, inak študent telesnej výchovy na FTVŠ UK v Bratislave.
Ak mám odpovedať na túto otázku musím najprv stručne o Mládežníckom parlamente. Tento apolitický orgán zriadený od roku 2006 ako iniciatívny a poradný orgán Mestského zastupiteľstva má za úlohu iniciovať a organizovať podujatia týkajúce sa života mladých ľudí. Snažíme sa zaktivizovať mladých hlavne cez kultúru a šport. Našimi podujatiami sú už dlhodobo skateboardové preteky v BN, športové akcie BNstreet, Kvapka krvi, benefičné akcie Biely gombík, Hodina Zeme, atď. S tým súvisí aj nápad organizovať LETNÉ KINO. Vymysleli sme ho už pred 4 rokmi spolu s vtedajšími aktívnymi členmi parlamentu. Prvý krát sme ho zrealizovali v roku 2009. Ako prvý sme premietli film Hriešny tanec. V doterajšej histórii sme premietli už cez 10 filmov.


Čo je hlavným cieľom tohto projektu?


Myslím si, že v meste je cez rok len málo spoločenských podujatí, ktoré sú ľuďmi vo väčšom množstve navštevované. S mladými ľuďmi je to ešte ťažšie. Prebudiť u nich záujem o niečo kultúrne je veľmi namáhavé. Môžem povedať, v tomto projekte sa nám to podarilo. Naším cieľom bolo pred tromi rokmi prilákať čo najväčšie množstvo ľudí na niečo príjemné, kde si môžu aj cez týždeň oddýchnuť, pozrieť si kvalitné filmy rôznych žánrov, posedieť s priateľmi na deke či len tak na zemi v príjemnom prostredí parku. Naše podujatia sú nízko nákladové, vyžadujú len pár dobrovoľníkov a ochotu niečo spraviť.


Aký bol záujem zo strany návštevníkov Letného kina v predchádzajúcich ročníkoch?


Ako som už spomenul, naším primárnym cieľom bolo prilákať ľudí, hlavne mládež. Počet návštevníkov najviac ovplyvňuje reklama- my sme zvolili to najmodernejšie šírenie informácií cez sociálne siete, ďalej plagáty a letáčiky. Ďalší dôležitý faktor je počasie a výber filmu. Je škoda, že pri premietnutí napr. dokumentu prišlo najmenej divákov v histórii. Bolo ich okolo 100. Filmy sme sa rozhodli premietať v strede týždňa, v stredy aby sme nerobili konkurenciu víkendovým podujatiam a zábavám. Ak ide o konkrétne čísla, v priemere navštívi Letné kino 300 ľudí. Naším rekordom je cez 400 ľudí na filmoch Za plotom a Pulp fiction.
Chcem týmto poďakovať ľuďom ktorí nás navštevujú a dúfam, že nás aj naďalej budú navštevovať.


S kým spolupracujete pri príprave a realizácii tohto projektu?


Peniaze na zakúpenie filmov čerpáme z nášho rozpočtu, ktorý nám každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Aparatúru a služby MSKS sme si bohužiaľ v minulosti museli tiež platiť. Tento rok sa pomery zlepšili a spolupráca je výborná. V minulosti nás podporilo jednorázovým príspevkom aj pár podnikateľov, za čo im patrí vďaka. Personálne Letné kino zabezpečuje užší výbor tvorený členmi MP. Prepojenie na mesto funguje cez našu tajomníčku. Výdatne nám pomáhajú aj zamestnanci MSKS, ktorý disponujú materiálnym vybavením.


Akú cieľovú skupinu plánujete osloviť?


V štatúte sme priamo orientovaný na vekovú skupinu od 15 do30 rokov. Letné kino nie je špecifikované. Srdečne v parku privítame každého návštevníka. Z histórie vieme, že ľudia si vyberajú filmy podľa svojho žánrového gusta. Je to priama úmera. Čím obľúbenejší film tým viac ľudí. Našou snahou je žánre meniť a vyhovieť tým každému.


Koľko filmových večerov plánujete zorganizovať?


Bude veľa závisieť od počasia. Tento rok je ťažký, počasie nestabilné. Prvý filmový večer sme boli nútený preložiť do budovy MSKS a hneď to bolo vidieť na návšteve. Takže dokým sa bude dať vysielať v parku budeme v parku. Zatiaľ sú isté len dátumy 10.8., kedy premietneme film DIABLOV ADVOKÁT a po ňom 17.8. film MATRIX. Po nich uvidíme.


Aké ďalšie projekty plánujete zrealizovať na území mesta v tomto roku?


Tento rok sa priznám nebolo zatiaľ moc času na organizovanie akcií v našom meste. Súvisí to s voľbami, či už komunálnymi, aby mohlo mesto schváliť našich členov a aj našimi, kde sme museli dosadzovať nových mládežníkov. Ďalším problémom je zaneprázdnenosť nás, ktorí sme v mládežníckom už dlhšie. Sme v posedných ročníkoch vysokej školy a musíme si určiť priority.
Dúfam ale, že od jesene budeme aktívnejší. Hovorili sme už o veľkom volejbalovom turnaji, bude sa dohrávať hokejbalová liga, ktorú podporujeme. Plánujeme rozbehnúť volejbalovú ligu pre mládež aj pre starších. Z kultúry to bude spolupráca s MSKS na rôznych projektoch. Chceli by sme cez víkendy na námestí robiť workshopy na prezentovanie sa rôznych komunít. Všetko je v štádiu riešenia. Dúfajme, že sa nájde čas.


Čo plánuješ zorganizovať pre mládež v budúcnosti?


Pre mňa osobne sa budúcnosť v najbližších rokoch bude prioritne orientovať na dokončenie školy a pracovnú kariéru v Bratislave.
V Bánovciach sa budeme snažiť zanechať už tradičné akcie, a ak sa podarí vytvárať nové príležitosti na vyžitie mladých ľudí. Všetko záleží od času nás starších mládežníkov a od aktívnosti nových ambicióznych.

 

Aký odkaz zanecháš nastupujúcej počítačovej generácií, ktorá trávi svoj voľný čas vo virtuálnom svete?


Môj odkaz je jednoduchý:
Želám im, aby ich virtuálny svet nepohltil, aby ho používali ako pomôcku. Mojim želaním je, aby deti a mládež hľadala aj prostredníctvom internetu príležitosti na zábavu, kultúru a šport. Veď len vonku, na ulici, nie za počítačom spoznáš najlepších priateľov a zažiješ množstvo zážitkov! Osobne mám pocit, že mojich spomienok spojených s Bánovcami a našimi mládežníckymi akciami je neúrekom. Želám im, nech si nájdu svoju komunitu, svojich priateľov, s ktorými prežijú tie najlepšie zážitky.
My v Mládežníckom parlamentu sa budeme snažiť vytvoriť im podmienky na ich realizáciu!

                                                                                                                                                                                                    Stanislav Vavro