Ocenenie za príkladné celoživotné hodnoty

Predsedníčka celoslovenskej organizácie Únie žien Slovenska Irena Belohorská spolu s predsedníčkou krajskej organizácie v Trenčíne Janou Jablonskou  odovzdali Rudolfe Novotnej 15. mája 2014 v galérii Bazovského v Trenčíne diplom s významným životným ocenením. 

 

 

1. Mohli by ste nám priblížiť, za čo ste získali ďalšie významné spoločenské ocenenie?
Budem citovať z diplomu: „...za príkladný celoživotný osobný a profesijný postoj, národné povedomie a úctu k hodnotám...“
Ocenenie som prijala s pokorou a má pre mňa veľký význam. Dodáva mi silu pokračovať v zmysluplnej práci pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

 

 

2. Ocenenie ste prevzali počas slávnostného koncertu mladých umelcov Trenčianskeho kraja - Vyznanie jari - pri príležitosti Dňa matiek a Medzinárodného dňa rodiny. Mali ste tam aj ďalších gratulantov?
Prví gratulanti boli moji príbuzní a dlhoroční priatelia. Podporiť ma prišli Zdenko Chára, kolegyne z gymnázia Milka Hlavinková a Slávka Hrebíčková, lekárky Alenka Richterová a Danka Melichová, predsedníčka okresnej organizácie ÚŽS Boženka Darmová a ďalší. Veľkú radosť mi urobila moja študentka z gymnázia Katka Košťálová, ktorá klavírnou skladbou reprezentovala aj ZUŠ D. Kardoša.

 


3. Je o Vás známe, že ste boli v minulosti viackrát ocenená. Za čo?
Najviac si vážim cenu Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja a minulý rok som dostala od ministra dopravy Ocenenie za prípravu učiteľov autoškôl, kde prednášam psychológiu už 24 rokov.

 

 

4. Aj vďaka Vašej cieľavedomej pedagogickej činnosti ste vychovali talentovaných študentov, ktorí v súťažiach dosiahli najvyššie ocenenia. Spomeniete si na niektorých?
Na talenty sa nedá zabudnúť, rozpŕchli sa za svojimi snami do sveta... Lucka Bieliková, Jožko Gryga, Dominik Baco, Maroš Ondrejka i ďalší. Verím však, že na svoj koníček, prednes poézie, prózy a rétoriky nikdy nezabudnú.

 

 

5. Údajne ste v minulosti zorganizovali pre talentovaných študentov rôzne koncerty. Aké?
V posledných rokoch som sa v gymnáziu ujala funkcie protidrogovej koordinátorky. Hľadala som spôsob, ako upozorniť študentov na tento neduh nekonvenčným spôsobom a zároveň som chcela ukázať jednu z možností, ako sa mu dá vyhnúť. Na koncertoch pod názvom „Neber drogu – zmysluplne využi svoj voľný čas“ postupne predstavujem talentovaných študentov, samoukov, alebo tých, ktorí pod vedením učiteľov ZUŠ dokážu v hudobných či tanečných odboroch neskutočné veci. Tieto koncerty sa tešia veľkej popularite. Je to však iba malý krôčik v boji proti drogám... 

 


6. Akým ďalším hodnotovým výzvam ste pripravená čeliť v krátkodobom horizonte?
Keďže najčastejšími obeťami podvodníkov sú ľudia v dôchodkovom veku, prijala som ponuku pracovať ako krajská koordinátorka Seniorského informačného centra. Chcem ako dobrovoľníčka pomôcť prostredníctvom osvety chrániť starších občanov pred nekalými  praktikami podvodníkov, šmejdov i nebankových subjektov. Prvé verejné stretnutie zorganizujem v našom meste už v polovici júna.

 

autor:

Stanislav Vavro

šéfredaktor Naše Bánovce

0911 704 306