ODKAZ SNP: PADLI SME, ABY BOL VÁŠ ŽIVOT KRAJŠÍ

V sobotu 29. augusta 2015 sa uskutočnili Krajské oslavy 71. výročia SNP na Jankovom vŕšku

 

 

Pietny akt Bánovce
V piatok 28.8. 2015 sa  na Námesti Ľ. Štúra uskutočnil pri príležitosti osláv 71. výročia SNP pietny akt kladenia vencov za účasti poslanca NR SR Ľubomíra Želiezku, zástupcov mesta Bánovce nad Bebravou, Oblastného výboru SZPB v Trenčíne a občanov mesta.

 

 

Oslavy SNP Jankov vŕšok
Krajské oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku zorganizovala s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja obec Uhrovec pod vedením starostky Zuzany Máčekovej v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne a mestom Bánovce nad Bebravou. 

 

 

Oslavy SNP otvoril Klub vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína a ich hostí ukážkou boja partizánskeho oddielu s trestnou jednotkou nemeckých okupantov na Jankovom vŕšku. Najväčšou odmenou pre členov tohto klubu bol dlhotrvajúci potlesk spokojných návštevníkov osláv.

 

 

Kladenie vencov
Počas koncertovania vojenskej hudby vzdali na Pamätníku SNP hold tým, ktorí bojovali a umierali za národnú slobodu, aj predseda vlády SR Róbert Fico, minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, poslanci NR SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja, priami účastníci Slovenského národného povstania a ostatní pozvaní hostia.

 

 

 

Slávnostný príhovor
„Chcem sa poďakovať pani starostke Zuzane Máčekovej, že udržiava túto tradíciu a že sa pokúša aj sprievodnými aktivitami pútať pozornosť mladšej generácie,“ povedal počas slávnostného príhovoru k účastníkom osláv Róbert Fico.

Oslavy na amfiteátri
S perfektným prednesom k oslavám SNP sa blysol čestný občan Uhrovca majster Juraj Sarvaš. „K organizovaniu osláv SNP sa hrdo hlásime, pričom nezabúdame a vzdávame úctu všetkým, ktorí nám vytúženú slobodu priniesli,“ povedala počas slávnostného príhovoru Zuzana Máčeková. Po príhovore podpredsedu TSK Jozefa Trstenského a ostatných rečníkov pokračoval v prírodnom amfiteátri už tradične bohatý kultúrny program.