Organizátori súťaže "Osmijanko" z knižnice Ľ. Štúra čítali žiakom na Komenského rozprávky

Žiaci 2.- 4.ročníkov zo Základnej školy J.A. Komenského  sa aj v tomto roku zapojili do celoslovenskej súťaže so známou rozprávkovou postavičkou Osmijankom.

 

 

Otvorenie a prvé stretnutia detí sa uskutočnili v knižnici Ľudovíta Štúra na Severe. Po tomto stretnutí sa zamýšľali nad prvou úlohou a riešili svoje prekonávnie strachu.

 

 

Ale na druhé stretnutie  zavítali tety Majka a Hela  k nám do školy, aby nám porozprávali nielen o Guľkovi Bombuľkovi - ďalšej rozprávkovej postavičke z otázočky druhej, ale i o nezbednom vrabčiakovi Čimovi. Nuž a naši malí čitatelia sa zapojili aj do čítania týchto pekných detských knižiek. Deti sa nezabudli pochváliť svojimi veselými obrázkami Osmijanka. Tak sa začalo riešenie ďalších úloh našej čitateľskej súťaže...   Deti si zhotovili pútavé a veselé obrázky na titulné strany svojich Osmijankových úloh... V týchto dňoch zhotovujú pútavé plagáty s pozvánkou do vlastného cirkusu... Určite sa prídeme pozrieť.

 

autor:

Dagmar Čikošová