Oslava 85. narodenín Emila Masaryka

V pondelok 10. marca 2014 sa v kultúrnom dome mestskej časti Malé Chlievany  konalo slávnostné posedenie členov klubu dôchodcov pri príležitosti 85. narodenín Emila Masaryka. 

 

Za všetkých prítomných členov mu pogratulovala s kyticou v ruke predsedníčka klubu  Mária Švančarová. Jubilant dosiahol krásny vek, keď sa s úctou bilancuje život človeka, poukazuje, čím a ako prispel svojim úsilím k rozvoju mestskej časti a ako dokázal naplniť vlastné ideály, ciele a predsavzatia, a to aj napriek tomu, že sa dožil svojho jubilea v dobrom zdraví, že určite ešte veľa vykoná, a že teda nemožno v žiadnom prípade definitívne zhodnotiť jeho život a prácu. 

 

Oslávenec sa vďaka cieľavedomému, vytrvalému a dlhodobému angažovaniu v rôznych verejných a spoločenských funkciách výrazne zaslúžil o rozvoj časti Malé Chlievany  a aktívny kultúrno-spoločenský život občanov v tejto mestskej časti.

 

Stanislav Vavro