Oslavy Mikuláša trochu inak ...

Každoročne si na našej škole pripomíname sviatok sv. Mikuláša väčšinou tradičným sprievodom Mikuláša so svojimi pomocníkmi anjelikmi a čertmi po triedach. Tento rok  sme prijali ponuku študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave na oslavu Mikuláša  umeleckým programom pre deti nazvanom Hudobné Vianoce. 

 

A tak sa žiaci ZŠ Partizánska vo štvrtok 5.decembra vybrali na predstavenie do priestorov MsKS, kde spolu so svojimi pedagógmi boli svedkami umeleckej prehliadky vianočnej tvorby svetových hudobných skladateľov v podaní profesionálnych umelcov.  

 

V koncerte nechýbali ani tradičné slovenské koledy a pútavé hovorené slovo, kde sa dozvedeli o histórii najznámejších vianočných piesní a o živote a tvorbe svetových a slovenských hudobných skladateľov. Na záver koncertu prišiel aj Mikuláš a rozdal deťom darčeky.  

 

A čo dojmy a pocity? Samozrejme rôzne. Našim cieľom bolo malou troškou  vo výchove a vzdelávaní našich detí prispieť  k poznaniu slovenských a svetových tradícií ako aj naučiť ich, aby dokázali  vnímať umenie vo svojej kráse.  Vieme, že to nebude hneď, ale veríme, že malými krôčikmi a vytrvalosťou to dokážeme.


       ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou