Pozvánka na 2. ročník hasičskej súťaže vo Dvorci

Pozvánka na 2. ročník hasičskej súťaže vo Dvorci

Dobrovoľný hasičský zbor Dvorec

Vás srdečne pozýva na

2. ročník hasičskej súťaže „ O putovný pohár starostu obce“

súťaž sa uskutoční 13. 8.  2011 o 14.00h na futbalovom ihrisku vo Dvorci

 

Kategórie:

Športová – muži a ženy
Klasická – muži a ženy
Veteráni – ( muži nad 35 rokov PS8 )
Losovacia súťaž – muži a ženy ( novinka )

Štartovné :
Hasičský útok : 7 € Losovacia súťaž : 5 €

KAŽDÉ HD ŠTARTUJE NA VLASTNÉ RIZIKO A NÁKLADY !

Meranie: digitálna elektronická časomiera Povrch: trávnik

Prevedenie vodného útoku:
Vodný útok sa prevádza tzv. hurá systémom v počte 7+ veliteľ . Uloženie náradia v priebehu 5 min. na základni 2x2 m. Náradie nesmie presahovať základňu, okrem savíc. Savica smie presahovať základňu 1/3 svojej dĺžky. Hadice nesmú byť spojené (minimálna vzdialenosť vloženia papiera medzi zuby polospojok)!!! Útok sa prevedie ľubovoľným spôsobom.

Diskvalifikácia:
Sací kôš ak nie je naskrutkovaný pred ponorením do vodnej nádrže ako i pri jeho vytiahnutí z vodnej nádrži po skončení vodného útoku. Nenasatie vody do čerpadla do 60 sekúnd od
štartu. Pri dotyku a prekročení nástrekovej čiary pred aj počas nástreku. Pri zostreknuti sklopky terča iným prúdom.
Kategória: ŠPORTOVÁ

Motorová striekačka PS 12 , 4 ks savíc 1,6 m (2+2 spojené) alebo2 ks savíc 2,5 m , 1 ks rozdeľovač, 2 ks hadíc„B“( 20 m+/- 1 m), 4 ks hadíc „C“( 20 m +/- 1 m), 2 ks prúdnice“C“
2 ks kľúče na savice, 1 ks sací kôš

Kategória: KLASICK Á

Motorová striekačka PS 12 do 1200 cm3 ,4 ks savíc 1,6 m (2+2 spojené) alebo2 ks savíc 2,5 m , 1 ks rozdeľovač, 2 ks hadíc„B“ priemer 75 mm ( 20 m+/- 1 m), 4 ks hadíc „C“ priemer 52 mm ( 20 m +/- 1 m), 2 ks prúdnice“C“2 ks kľúče na savice, 1 ks sací kôš

Kategória: LOSOVACIA SÚŤAŽ

Družstvo si pripraví základňu klasicky ako na požiarní útok. Strojník nelosuje !!! Ostatný členovia družstva si losujú čo budú na hasičskom útoku robiť ! Za zranenie nezodpovedá organizátor súťaže !! Súťaž sa bude konať len priprihláseni viac ako 10 mužských družstiev a 5 ženských družstiev......

CENY :

Kategória: ŠPORTOVÁ – muži a ženy
1.miesto - pohár za 1.miesto + putovný pohár + fin. odmena
2.miesto - pohár za 2.miesto + fin. odmena
3.miesto - pohár za 3.miesto+fin.odmena

Kategória: KLASICK Á – muži a ženy
1.miesto - pohár za 1miesto + putovný pohár + fin. odmena
2.miesto - pohár za 2.miesto + fin. odmena
3.miesto - pohár za 3.miesto+fin.odmena

Kategória: VETERÁNI
1.miesto - pohár za 1.miesto + putovný pohár + osviež. .prekvapenie
2.miesto - pohár za 2.miesto + osviežujúce prekvapenie
3.miesto - pohár za 3.miesto +osviežujúce prekvapenie


Kategória: LOSOVACIA SÚŤAŽ


Muži Ženy
1.miesto - Súd piva Sladké prekvapenie +
( 30 l ) osviežujúce prekvapenie

– Poradie si môžete rezervovať buď na internetovej stránke www.firesport.cz alebo na tel .čísle 0907367765 ( Marián Broniš veliteľ DHZ Dvorec )