Prečo sa mladé rodiny sťahujú na vidiek?

V obci Haláčovce kolaudovali koncom augusta nájomnú bytovku. Mladé rodiny hľadali v obci stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov - nenašli ich. Jedinou alternatívou pre obec bolo postavenie bytovky v priestoroch bývalej základnej školy, keďže starosta chcel udržať a pritiahnuť do obce mladých ľudí a zabrániť tak vyľudňovaniu. V súčasnosti uvažuje obec Haláčovce o stavaní ďalšej bytovky.

 

 

Slávnostný príhovor starostu obce Haláčovce

 

 

Naše Bánovce: Prečo ste sa rozhodli stavať nájomné byty pre mladé rodiny?
Ľubomír Bolfa: Pri organizovaní akcií s malými deťmi som po nástupe do funkcie starostu obce zistil, že ich rodičia hľadajú stavebné pozemky. Bohužiaľ obec takéto parcely na výstavbu rodinných domov nemala, takže som bol nútený hľadať s poslancami obecného zastupiteľstva iné riešenie. Napadla mi myšlienka postaviť nájomnú bytovku v priestoroch bývalej základnej školy. Po prejednaní tohto problému v obecnom zastupiteľstve sme si v obci spravili prieskum medzi mladými rodinami. Začali sa nám hlásiť prví záujemcovia a po krátkom čase sme sa pustili do realizácie tohto projektu.

 

Kolaudácia z odovzdávania bytovky

 

Naše Bánovce: S pozemkom na stavanie nájomnej bytovky ste problémy nemali?
Ľubomír Bolfa: Pred desiatimi rokmi nám Ministerstvo školstva delimitovalo budovu a pozemky základnej školy. Súčasťou pozemkou bolo aj športové ihrisko v areáli bývalej základnej školy, kde sme sa rozhodli postaviť nájomnú bytovku pre mladé rodiny.

 

Starosta obce odovzdáva hosťom ďakovné listy


Naše Bánovce: Koľko bytových jednotiek má vaša obecná bytovka?
Ľubomír Bolfa: Naša bytovka má  11 bytových jednotiek - z toho má štyri dvojizbové, štyri jednoizbové a tri trojizbové.

 

Kolaudácia nájomnej bytovky

 

Naše Bánovce: Spomínali ste, že ide o nájomné byty. Aký je právny stav a obmedzenia pre obec?
Ľubomír Bolfa: Aj napriek tomu, že je záujem o kúpu bytových jednotiek, sme zmluvne zaviazaní, že po dobu 30 rokov nepredáme žiaden byt do vlastníctva potenciálnym záujemcom.

 

Pán Geleta varí kolaudačný guláš

 

Naše Bánovce: Kedy ste začali s prvými výkopovými pracami?
Ľubomír Bolfa: Po dokončenom schvaľovacom procese a obdržaní potrebných finančných prostriedkov sme začali stavať 15. 8. 2012. Nájomné byty sme po kolaudácii začali odovzdávať od začiatku septembra.

 

Dobrovoľníčky z Haláčoviec čapovali kolaudačné pivo

 

Naše Bánovce: Kto bude spravovať nájomnú bytovku a ako je to s kúrením a ostatnými nákladmi?
Ľubomír Bolfa: Bytovku bude spravovať naša obec - sme vlastníkmi. V súčasnosti sme využili skúsenosti Bytového družstva z Bánoviec nad Bebravou, ktoré je poverené spravovaním na dobu určitú.  Každý byt má samostatné kúrenie s plynomerom, elektromer a vodomer. Spotrebu energií za spoločné priestory platí obec zo svojho rozpočtu.

 

Slávnostné prestrihnutie páskyNaše Bánovce: Aké zámery máte v oblasti výstavby nájomných bytov do budúcna?
Ľubomír Bolfa: Chceme pokračovať vo výstavbe ďalšej bytovky taktiež v areáli bývalej základnej školy.Plánujeme prerobiť aj školu, ktorá
by slúžila na verejno-prospešné účely. Ďalej plánujeme postaviť pre nájomníkov a občanov obce aj multifunkčné ihrisko.

 

autor:

šéfredaktor

Stanislav Vavro