Prečo som sa rozhodol kandidovať na poslanca

V našom meste som sa narodil a takmer celý život žijem v Malých Chlievanoch. Tu som získal prvých kamarátov a začal sa pozerať na svet ,,vlastnými očami“. 

 

Mestská časť Malé Chlievany

Niečo o mne
Už dvadsať rokov pracujem na kultúrnych a športových projektoch, ktorých poslaním je prinášať  zábavu, oddych, relax a zlepšovať kvalitu života našim spoluobčanom. 

 

Nový kultúrny projekt: Malochlievanská frndžalica

 

Veľmi veľa som sa naučil v občianskom združení Naše Bánovce, v Mestskom kultúrnom stredisku, kde som 16 rokov vykonával funkciu riaditeľa, ako i v štátnej správe na pozícii vedúceho odboru. Dve volebné obdobia som vykonával aj funkciu poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

Jedna z najstarších časti Malých Chlievan

 

Dlhé roky som mal tú česť viesť komunikáciu Mesta Bánovce nad Bebravou. Založil  som Bánovské televízne vysielanie a  vydávanie Bánovských novín.

 

Prečo kandidujem:


Počas všetkých tých rokov som spoznal množstvo Bánovčanov, viaceré komunity a ich aktivity. Myslím si, že naše mesto poznám dobre. Vnímam jeho históriu aj súčasnosť a neteší ma, že momentálne stagnuje. 

 

Ruiny starého mlynu v Malých Chlievanoch

 

Bánovce prešľapujú na mieste, chýba im dynamika a príťažlivá vízia. To sú hlavné dôvody, prečo som sa rozhodol kandidovať za poslanca do mestského zastupiteľstva. Kandidatúru som dôkladne zvážil a prebral s mojimi najbližšími.

 

Multižánrový festival Chlievanská mlynica

 

 Spolu s manželkou Máriou vychovávame dcéru Ninu, syna Filipa a vážim si, že moja rodina stojí pri mne.

 

Môj volebný program na obdobie rokov 2014 - 2018

Viem, čo Malé Chlievany potrebujú. Spolu so svojim tímom mám pripravené konkrétne a reálne riešenia, vďaka ktorým sa Bánovce a Malé Chlievany budú dynamicky rozvíjať.

 

Stretávam sa s Vami preto viem, čo Malé Chlievany potrebujú:


Budem presadzovať zavedenie participativného rozpočtu na ktorom sa budú podieľať priamo občania tejto mestskej časti

 

 

Zmením komunikáciu s občanmi tejto mestskej časti. Bude otvorená. O činnosti poslanca, občianského výboru, stolnotenisového klubu, klubu dôchodcov, mestského zastupiteľstva a rozhodnutí mesta ich budem včas informovať prostredníctvom  novín Naše Bánovce a  internetu www.nasebanovce.sk.

 

Riešenie problémov, ktoré komplikujú život našim občanom pri výstavbe obchvatu na R2 bude mojou prioritou. 

 

Budem pokračovať v oprave ciest a chodníkov na základe schváleného generálneho plánu občanmi tejto mestskej časti.

 

Vypracujem a presadím zavedenie do života absentujúcu komunikačnú stratégie mesta, ktorá zabezpečí plnohodnotnú a modernú formu komunikácie samosprávy s občanmi.

 

Presadím dobudovanie športovo - rekreačného areálu za kultúrnym domom, aby ho plnohodnotne mohli využívať všetky cieľové skupiny obyvateľstva.

 

Budem bojovať proti vytváraniu divokých skládok. V spolupráci s občanmi, bánovskej zelenej hliadky a dobrovoľníkmi zorganizujem brigády na ich odstránenie. Prostredníctvom mestských informačných, digitálnych mediálnych kanálov a osobnou angažovanosťou budem motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech svojho životného prostredia.


Presadím finančné krytie (z rozpočtu mesta) na organizáciu plánovaných
kultúrnych, športových a spoločenských akcií.

 

Iniciovanie zmeny štatútu mesta v prospech vytvorenia občianskych výborov v jednotlivých volebných obvodoch.

 

Podpora nových pracovných miest pre hendikepovaných občanov, vytváranie chránených dielní.
 
 
Výstavba školských ihrísk, športové vybavenie telocviční.
 
 
 
Ďakujem za každý Váš hlas 15.11. 2014 v komunálnych voľbách. 
 
Stanislav Vavro