Na vianočnej benefícii rozvoniavala kapustnica

V našom meste sa každoročne koná niekoľko kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré možno nazvať tradičnými. Jedným z nich je aj Vianočná benefícia, ktorá sa koná každoročne v polovici mesiaca december.

 

 

 Inak tomu nebolo ani tento rok, a tak v utorok 17. decembra na Námestí Ľ. Štúra pred kostolom vyrástlo množstvo stánkov, v ktorých ponúkali svoje výrobky a rôzne iné darčekové predmety žiaci všetkých školských zariadení v meste, taktiež klienti DSS Archa a n. o. Harmoni, ale aj žiaci ŠZŠ Brezolupy.

 

 

Krátko po 10. hodine sa všetkým prihovoril primátor mesta Marián Chovanec, ktorý spolu so svojou zástupkyňou Ing. Máriou Hajšovou, prednostkou MsÚ Alexandrou Gieciovou a vedúcim Odboru školstva a mládeže Mgr. Michalom Uhrínom otvoril bohatý kultúrny program, ktorý bol pre návštevníkov i predávajúcich pripravený.

 

 So svojím pásmom vianočných kolied, vinšov a scénok sa na pódiu predstavili deti z materských škôl, žiaci základných škôl, študenti Gymnázia Janka Jesenského, SOŠ J. Ribaya, ZUŠ D. Kardoša a CVČ. Každé zo spomínaných vystúpení bolo prezentované naozaj zo srdca a malo svoje osobitné čaro. Niektorí z divákov si známe slovenské koledy pospevovali spolu s účinkujúcimi.

 

 

 A ktorým to nestačilo, mohli sa zahriať napríklad konzumáciou nefalšovanej vianočnej kapustnice, vianočného punču či čaju, alebo si zakúpiť niečo zo spomínaných darčekových predmetov. Sortiment, z ktorého si mohli vyberať, bol naozaj pestrý – od vianočných dekorácií cez CD nosiče, kalendáre až po sladké dobroty z vlastnej výroby.

 

 

 Výťažok z ich predaja každá z organizácii využije pre svoje vlastné účely. Hoci sa zdá, že toto podujatie navštívilo v tomto roku akosi pomenej ľudí, mnohí z tých, čo prišli, si aj nejakú tú pozornosť zakúpili a prispeli tým na dobrú vec. Veď čo už môže byť užitočnejšie ako príspevok na činnosť organizácií venujúcich sa našej mládeži?

 

autor:

Marek Kasala