Prestavujeme kandidátov na poslanca do krajského zastupiteľstva

Prestavujeme kandidátov na poslanca do krajského zastupiteľstva

Prečo si myslíte, že práve Vy ste ten správny kandidát na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja?
Angažovanosť, záujem a dobrý pocit by sa nemali končiť za dverami našich príbytkov, ale mali by pokračovať na ulici, v obci, v meste, pri návšteve úradu. Preto som sa rozhodol uchádzať sa o podporu občanov zberom podpisov na petíciu pre moju kandidatúru ako občianskeho kandidáta na poslanca v novembrových voľbách VÚC. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí moju kandidatúru podporili, ale aj mojim susedom, priateľom a známym, ktorí mi pomohli pri zbere podpisov. Hlavným motívom, prečo som sa rozhodol kandidovať, bol fakt, že je dlhodobo zanedbávaná komunikácia župy s občanom. Nikto nevie, o čom sa na župe rokuje, aké sú plány župy do ďalších rokov, mesiacov či dní. A práve to chcem zmeniť. Nikto nevie, či sa konajú, kedy sa konajú a čo je náplňou župných zastupiteľstiev. Respektíve vedia o tom iba zainteresovaní ľudia. Občania majú právo vyjadriť sa k veciam verejným a ich hlas nesmie byť nikdy zabudnutý. Som presvedčený, že počúvať hlas ľudí sa oplatí.

 


Aké sú Vaše vízie, ciele, ktoré chcete presadzovať pre bánovský okres?
V každej obci či meste sa nájde niečo, čo obyvateľov trápi alebo neplní svoj účel tak, ako má. Chcem dať ľuďom nádej a vieru, že sa o nich niekto zaujíma, že niekto bude bojovať za správnu vec, bez postranných úmyslov. Jedným z krokov bude preto zriadenie klientskeho centrá VÚC a ľudia, starostovia, občianske združenia a iné organizácie, by nemuseli za informáciami dochádzať do Trenčína, ale mali by ich „poruke“. Tým by sa VÚC priblížila viac ľuďom a občania nebudú mať pocit, že VÚC je len nejaká vzdialená inštitúcia. V klientskom centre budem poskytovať pre občanov okresu bezplatné poradenstvo ohľadom pracovného práva, zákonníka práce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Je o Vás známe že sa dlhodobo angažujete vo verejných aktivitách za požiadavky, ktoré trápia občanov nášho mesta. Akým spôsobom chcete získať informácie o problémoch bánovského regiónu, ktoré patria do kompetencie župy?
Ako jeden z mála kandidátov, ktorí sa budú 4. novembra 2017 uchádzať o podporu voličov, som v roku 2016 a  v roku 2017 navštívil každú jednu obec okresu. Na stretnutiach v obciach s občanmi som diskutoval o ich každodenných problémoch, s ktorými prichádzajú do styku buď na úrovni obce, okresu alebo kraja. Je zarážajúce, že v 21. storočí niektoré obce ešte nemajú „štátnu“ pitnú vodu a musia používať vodu zo studne. Do niekoľkých obcí okresu by občania radi priviedli plyn. Je neprijateľné, aby obyvatelia mnohých obcí nemali pravidelné dopravné spojenie s okolitými časťami okresu. O problémoch bánovského regiónu sa získavajú informácie tak, že idete priamo za ľuďmi tam, kde žijú. Do ich domovov. Budete sa s nimi rozprávať, počúvať ich, čo ich trápi, hnevá, ale aj čo ich zaujíma.