Prestavujeme kandidátov na poslanca do krajského zastupiteľstva

Prečo si myslíte, že práve Vy ste ten správny kandidát na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja?
Angažovanosť, záujem a dobrý pocit by sa nemali končiť za dverami našich príbytkov, ale mali by pokračovať na ulici, v obci, v meste, pri návšteve úradu. Preto som sa rozhodol uchádzať sa o podporu občanov zberom podpisov na petíciu pre moju kandidatúru ako občianskeho kandidáta na poslanca v novembrových voľbách VÚC. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí moju kandidatúru podporili, ale aj mojim susedom, priateľom a známym, ktorí mi pomohli pri zbere podpisov. Hlavným motívom, prečo som sa rozhodol kandidovať, bol fakt, že je dlhodobo zanedbávaná komunikácia župy s občanom. Nikto nevie, o čom sa na župe rokuje, aké sú plány župy do ďalších rokov, mesiacov či dní. A práve to chcem zmeniť. Nikto nevie, či sa konajú, kedy sa konajú a čo je náplňou župných zastupiteľstiev. Respektíve vedia o tom iba zainteresovaní ľudia. Občania majú právo vyjadriť sa k veciam verejným a ich hlas nesmie byť nikdy zabudnutý. Som presvedčený, že počúvať hlas ľudí sa oplatí.

 


Aké sú Vaše vízie, ciele, ktoré chcete presadzovať pre bánovský okres?
V každej obci či meste sa nájde niečo, čo obyvateľov trápi alebo neplní svoj účel tak, ako má. Chcem dať ľuďom nádej a vieru, že sa o nich niekto zaujíma, že niekto bude bojovať za správnu vec, bez postranných úmyslov. Jedným z krokov bude preto zriadenie klientskeho centrá VÚC a ľudia, starostovia, občianske združenia a iné organizácie, by nemuseli za informáciami dochádzať do Trenčína, ale mali by ich „poruke“. Tým by sa VÚC priblížila viac ľuďom a občania nebudú mať pocit, že VÚC je len nejaká vzdialená inštitúcia. V klientskom centre budem poskytovať pre občanov okresu bezplatné poradenstvo ohľadom pracovného práva, zákonníka práce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Je o Vás známe že sa dlhodobo angažujete vo verejných aktivitách za požiadavky, ktoré trápia občanov nášho mesta. Akým spôsobom chcete získať informácie o problémoch bánovského regiónu, ktoré patria do kompetencie župy?
Ako jeden z mála kandidátov, ktorí sa budú 4. novembra 2017 uchádzať o podporu voličov, som v roku 2016 a  v roku 2017 navštívil každú jednu obec okresu. Na stretnutiach v obciach s občanmi som diskutoval o ich každodenných problémoch, s ktorými prichádzajú do styku buď na úrovni obce, okresu alebo kraja. Je zarážajúce, že v 21. storočí niektoré obce ešte nemajú „štátnu“ pitnú vodu a musia používať vodu zo studne. Do niekoľkých obcí okresu by občania radi priviedli plyn. Je neprijateľné, aby obyvatelia mnohých obcí nemali pravidelné dopravné spojenie s okolitými časťami okresu. O problémoch bánovského regiónu sa získavajú informácie tak, že idete priamo za ľuďmi tam, kde žijú. Do ich domovov. Budete sa s nimi rozprávať, počúvať ich, čo ich trápi, hnevá, ale aj čo ich zaujíma.