Procházka v dave na celonárodnej spomienkovej oslave v Uhrovci

Počas Tradičného bánovského jarmoku, dňa 24.10.2015,  navštívil predseda strany Sieť Radoslav Procházka naše mesto. Zároveň sa zúčastnil na celonárodnej spomienke na Ľudovíta Štúra v Uhrovci pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia.

 


Čo je hlavným cieľom vašej návštevy nášho mesta a bánovského regiónu?
Najviac sa teším, že ma čakajú stretnutia s ľuďmi. Či už tu v Bánovciach na jarmoku, s našimi priaznivcami, alebo členmi strany.

 

 

 Poobede odchádzam do Uhrovca na celonárodnú spomienku pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Do Uhrovca chodím na výročia tohto veľkého dejateľa pravidelne. 

 

 

Na týchto stretnutiach  sa snažím počúvať názory ľudí a to čo počujem sa snažím premeniť  na nejakú  konkrétnu vec, ktorá im potom prinesie osoh a úžitok. Osobne si myslím, že regióny vrátane Bánoviec si zaslúžia oveľa viac pozornosti, viac úcty, viac starostlivosti - ako je tomu doteraz

 


V regiónoch naprieč Slovenskom sú veľké rozdiely. Máte nástroje na riešenie tohto závažného problému?
Sú potreby, ktoré máme všetci v štáte spoločné bezohľadu na to, kde žijeme. A sú potreby, ktoré má špecifické každý región. Naša zmluva so Slovenskom  má byť zároveň aj zmluvou s tým konkrétnym regiónom. My si myslíme, že je dôležité práve preto o nich hovoriť priamo na tom mieste. Tam sa pýtať, tam počúvať. 

 

 

Predstava, ktorú tu 20 rokov pestuje stará politika, že sa nejaké múdre hlavy stretnú v Bratislave a spravia program pre celý štát, nemôže fungovať. Potrebujete byť medzi tými ľuďmi v teréne. To, čo chceme urobiť pre oblasti, ktoré sú viac skúšané nezamestnanosťou alebo nižšími platmi, je priniesť sem investície, ktoré nielen dajú ľuďom robotu, ale dajú im za prácu ajslušné peniaze.

 

 

 Dnes sme často svedkami toho, že vo veľkých mestách, napr. v Bratislave, za tú istú robotu, za to isté úsilie  sú podstatnevyššie mzdy ako v iných regiónoch. Nie je to fér. Treba životnú úroveň v regiónoch dvíhať tak, aby sa platové rozdiely zmenšovali. Ja si myslím, že aj Bánovce, ktoré sú zasadené do jedného z najkrajších kútov na Slovensku, potrebujú dokončiť cestnú infraštruktúru. Rýchlostná komunikácia R2 medzi Trenčínom a Bánovcami nad Bebravou je veľmi dôležitá.

 


Ako plánujete riešiť rozvoj cestovného ruchu v regiónoch?
Máme konkrétny plán. Ono je to súčasťou takého širšieho úsilia.  Predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu tu sú. Slovensko má okrem mora všetky krásy na svete, ktoré vieme ľuďom ponúknuť, ukázať a mať z toho aj úžitok. To čo chceme urobiť vo vzťahu k cestovnému ruchu je znížiť odvodové, daňové a byrokratické bremeno pre ľudí,  ktorí v cestovnom ruchu pôsobia.

 

 

 My, náš štát, sme na našich ľudí prísnejší, ako sú na tých svojich Poliaci, Maďari, Česi, Rakúšania, Švajčiari. Nevidím preto dôvod, aby sme boli pápežskejší ako pápež a dusili tých našich viacej ako to robia, či už na sever, na juh, alebo na západ od nás. A to je ten základný prístup k malým a stredným podnikateľom tu na Slovensku - uľahčiť im život.

 

 

Ako plánujete budovanie profesionálnej štátnej správy, ktorá bude odolná voči výmenám politických reprezentácií?
Ja som to písal už v mojom manifeste Alfa. Je veľa veci, ktoré môžete zmeniť úplne hore.

 

 

 A musíte ich zmeniť od hora - pretože schody sa zametajú zhora. Ale, nepodarí sa v tom štáte urobiť úplne všetko, ak zároveň nezmeníte to, ako fungujú úrady. Preto trváme na tom, že profesionálna štátna správa, ktorá je chránená pred pravou výmenou politických  reprezentácii je veľmi dôležitá.

 

 

 Pokiaľ to úradník vníma tak, že jeho pánom je nejaký politik, ktorý ho tam dosadil, a ktorý ho odtiaľ môže vziať a že je závislý od toho, kto práve vládne, tak on neslúži občanom, ale práve politike. Preto trváme na tom, že treba dať tým ľuďom stabilitu a zároveň, aby štátna správa fungovala, viazať definitívu  na výkonnostné kritéria.

 


Poobedňajších hodinách odchádzate do Uhrovca na celonárodnú spomienku 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Ako vnímate tohto veľkého dejateľa nášho národa?
Osobne si myslím, že je to úplne kľúčová súčasť našich dejín. My máme dokonca v našich stanovách, v našej vlastnej „sieťarskej“ ústave veľmi výrazné prihlásenie sa k štúrovskému odkazu, ktorý naozaj spočíva na slove služba. 

 

 

Štúr a jeho kolegovia, priatelia a celá tá generácia sa dala do služby národu. To je to, čo potrebujeme. Na oslavách jeho narodenia som bol v Uhrovci už pred dvomi rokmi. Jazyk, kultúra a vzdelanie, sú tak dôležité súčasti toho, čo z nás tvorí národ, že Štúrovi patrí obrovská vďaka a absolútne kľúčové miesto v  našich národných dejinách.

 

autor:

šéfredaktor

Stanislav Vavro

0907 834 517

nasebanovce@gmail.com

www.nasebanovce.sk