Projekt „Medveď“na základnej škole Partizánska

Pod týmto názvom v termíne od 12.10.2015 – 16.10 2015 prebiehali aktivity venované najväčšej šelme v prírodnom slovenskom prostredí -  medveďovi hnedému, jeho  životu, životným podmienkam a správaniu sa. V tento týždeň sa prostredníctvom výstavy na ôsmich bannerov umiestnených na dolnej chodbe školy každý žiak i návštevník  školy oboznámil s faktami o tomto zvierati.

 

 

Samotný projektový deň sa uskutočnilo štvrtok 15.10.2015, kedy si žiaci školy podľa záujmu vyberali z ponuky interaktívnych hier a absolvovali ich v záujmových skupinách: prezretie DVD filmu.  porovnávanie váhy dospelého medveďa a mláďaťa medveďa s váhou dieťaťa. Ďalšou možnosťou výberu bolo pozorovanie stôp zvierat. 

 

 

Zaujímavá bola aj hmatová poznávačka, v ktorej si deti na vlastnej koži vyskúšali chodenie naboso po kôre zo stromov, po kameňoch, po pilinách, po listoch, po piesku, po machu, po ihličí a po lístí. V čuchovej poznávačke deti v látkových vreckách si vyskúšali či dobre vedia rozlíšiť vôňu ihličia, vôňu stromov, vôňu korení a podopbne. 

 

 

Ďalším zmyslom je sluch – zvukovou poznávačkou si deti preverili, či vedia rozpoznať zvuky, ktoré vydávajú lesné zvieratá. Ďalšou aktivitou boli vyplňovačky, v ktorých si deti preverili svoje vedomosti z oblasti prírody. Vlastnou prezentáciou o živote medveďa hnedého sa predstavili žiaci  4.A triedy pred detským publikom. Odborný výklad si žiaci vypočuli z úst lesnej pedagogičky Ing. Evy Trnovskej.

 

 

Sprievodnými aktivitami boli: Výroba FOTO kalendára na školský rok 2016/2017. Výstavka plyšových medvedíkov. Literárne spracovanie témy. Výtvarné spracovanie témy. Svoje práce žiaci jednotlivých tried vystavili na chodbe školy. Žiaci 4. ročníka v priebehu školského roka navštívia  rezerváciu „Rysia“ vo Valašskej Belej.

 

Deň jablka

V rámci aktivít Týždňa zdravej výživy zorganizovali pani učiteľky Bobušová a Kršková za pomoci kolegýň zo Školského klubu detí stretnutie žiakov I. stupňa ZŠ s pesničkami a jabĺčkom v Školskej jedálni. Najskôr si žiaci spoločne na tabuľu rozdelili zdravé a nezdravé potraviny, ktoré poznajú a konzumujú (z nezdravých potravín najviac u detí dominovali šunkové chipsy a zo zdravých potravín asi ovocie a z ovocia hrušky a hrozno). Školská jedáleň sa otriasala v základoch, keď všetci žiaci zaspievali pesničku Jabĺčko od speváčky Kristíny, ďalšou piesňou bola ľudovka Červené jabĺčko a Bambuľkine piesne. Náš maskot – papierové jabĺčko rozdalo všetkým najskôr kúsok jabĺčka na ochutnávku a nakoniec všetci dostali celé jabĺčko, s jablkovým cukríkom a v rámci aktivít v ŠKD dostali koštovku jablkovej šťavy.
 

 

autor.

Naďa Ondrejková