Prvá vedomostná súťaž pre Bánovčanov: Staré Bánovce na fotografiách

Pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste organizuje Mesto Bánovce nad Bebravou v spolupráci s redakciou BIN a internetovým portálom www.nasebanovce.sk v čase od 1.12. - 14.12. 2012 vedomostnú súťaž Poznaj svoje mesto s tématickým zameraním prvého kola: Staré Bánovce na fotografiách.

 

Hlavným poslaním súťaže je z pohľadu vzťahového marketingu mesta Bánovce nad Bebravou ku svojím občanom priblížiť informácie o historickom vývoji mesta tak, ako ho videli a vnímali Bánovčania, ktorí aj keď už nežijú, zanechali aj vďaka fotografiám historickú stopu z čias minulých. 

Veríme, že sa i Vy zapojíte do tohto projektu a okrem možnosti vyhrať zaujímavé ceny, si zároveň obohatite studnicu poznania z histórie nášho mesta.

V súčasnosti prebieha registrácia  až do 30. novembra 2012 prostredníctvom registračných formulárov na portáloch www.nasebanovce.sk, www.ebin.sk a www.banovce.sk. Bližšie informácie o súťaži Vám budeme priebežne sprostredkovávať aj cestou Bánovských novín, BIN, videotextu BTV, Bánovského televízneho vysielania a rádia WOW.