Prvá veľká vedomostná súťaž pre Bánovčanov o zaujímavé ceny „Poznaj svoje mesto“

O príprave a  organizácii vedomostnej súťaže sme sa porozprávali s jej autorom Stanislavom Vavrom

 

 

BIN: Kedy vám napadla myšlienka zorganizovať túto súťaž?
Vavro: Mesto Bánovce nad Bebravou organizovalo v priebehu roka viacero akcií pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky a keďže už rok a pol zbieram v elektronickej podobe staré fotografie nášho mesta, napadla mi myšlienka zorganizovať v spolupráci s redakciou BIN a mestom Bánovce nad Bebravou prvú vedomostnú súťaž pre Bánovčanov s tematickým zameraním Poznaj svoje mesto.

 

 

BIN: Akú úlohu zohráva v tomto projekte mesto?
Vavro: Pri osobnej návšteve u primátora mesta Mariána Chovanca sme sa dohodli s redakciou BIN a mestom o vzájomnej spolupráci pri organizovaní tejto súťaže. Podľa slov primátora mesta približne koncom mesiaca november 2012, by mala uzrieť svetlo sveta knižná publikácia so starými fotografiami Bánoviec  a tá by mala byť taktiež zdrojom vzácnych starých fotografií do súťaže.

 

 

BIN: V akom období plánujete vyhlásiť súťaž?

Vavro: Súťaž bude prebiehať v troch kolách. Prvé kolo súťaže prebehne v čase od 1. decembra do 14. decembra 2012 s tematickým zameraním: Staré Bánovce na fotografiách.

 

 

BIN: Akou formou bude prebiehať samotná súťaž?
Vavro: Súťažiaci sa môžu prihlásiť do súťaže už teraz do registračných formulárov, ktoré sú umiestnené na internetových portáloch www.ebin.sk a www.nasebanovce.sk a ak to bude technicky možné, tak aj na stránke www.banovce.sk. Do registračného formulára napíšu súťažiaci e-mail, nás-
ledne im príde potvrdenie o registrácii a v priebehu mesiaca november im budú prichádzať formou Newslettera bližšie informácie o celkovej organizácii súťaže.

 

 

BIN: Kto sa môže prihlásiť do súťaže?

Vavro: Všetci občania mesta Bánovce nad Bebravou bez rozdielu veku a aj bývalí rodáci nášho mesta žijúci v rôznych kútoch sveta (úsmev). Na budúci týždeň plánujeme prizvať na rokovanie aj riaditeľov základných a stredných škôl na územi okresu. Boli by sme radi, keby aj oni motivovali svojich žiakov zaujímať sa o históriu svojho mesta aj takouto formou.

 

 

BIN: Kto bude dohliadať nad samotným priebehom súťaže?
Vavro: Primátor mesta zriadil organizačný výbor, ktorého zloženie pozostáva zo zamestnancov Mestského úradu, občanov mesta bude zastupovať zberateľ starých fotografií Jozef Fojtík, ktorý je zároveň odborným garantom súťaže a zástupcovia z redakcie BIN.

 

 

BIN: O aké ceny sa bude súťažiť?

Vavro: Redakcia BIN plánuje osloviť obchodné firmy a podnikateľské subjekty na území mesta, ktoré požia-
da formou reklamného partnerstva o podporu tohto projektu. Verím, že súťažiaci budú motivovaní zaujímavými cenami.  Aj o tomto budú včas informovaní v Bánovských novinách, BIN, Bánovskej televízii a na spomínaných internetových portáloch.

 

 

BIN: Môžte nám už teraz prezradiť ako je nastavené prvé kolo súťaže?
Vavro: Prvé kolo súťaže bude pozostávať zo správneho pomenovania vybraných 10 fotografií zo starých Bánoviec, ktoré budú aj s ostatnými fotografiami umiestnené na spomínaných internetových portáloch aj so stručným popisom, respektíve správnym pomenovaním. Úloha súťažiacich bude následne odpovedať na každú súťažnú otázku, ktorá bude pozostávať z troch možností. Jedna možnosť z tých troch bude správna. V budúcom čísle spominaných regionálnych médii bližšie vysvetlíme okrem týchto informácii aj pravidlá súťažného poriadku. Som aj kontaktnou osobou pre ďalšie bližšie informácie počas  pripravovanej súťaže Poznaj svoje mesto a kedykoľvek  zodpoviem na ďalšie otázky na t. č. 0917 420 636 alebo elektronicky e-mailom: nasebanovce@gmail.com.

 

 

BIN: Kedy prebehne vyhlásenie výsledkov súťaže a akou formou prebehne samotné žrebovanie výhercov súťaže?

Vavro: Na pracovnej porade v kancelárii primátora mesta sme sa dohodli, že mená výhercov súťaže budeme poznať najneskôr 21. decembra 2012. Úlohou organizačného výboru bude vyselektovať správne odpovede, zaradiť ich do zlosovania a podľa počtu cien bude určené aj poradie a počet odmenených súťažiacich.

                                              

redakcia BIN