Radio WOW testuje signál na frekvenci 90,4 MHz

Radio WOW testuje signál na frekvenci 90,4 MHz

Radio WOW sa opäť vracia. Bánovčania budú mať možnosť opäť počúvať svoje obľúbené rádio, ktoré testuje signál na známej frekvencii 90,4 MHz. Veríme, že sa stane okrem zdroja dobrej hudby a zábavy i informačným a komunikačným médiom, ktoré nám bude pravidelne prinášať zo svojho štúdia vyvážené informácie z celého regiónu Bánovecko. Štúdio sídli v priestoroch súkromnej firmy za budovou Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou.
  O termíne začiatku vysielania, programovej schémy a štruktúry programu Vás budeme včas informovať.                                                                                                                                                                                                                                                            Stanislav Vavro