Regulácia rieky Bebrava

 Na facebooku prebieha živá diskusia o regulácií rieky Bebrava. Pán Mešina dal pôvodný pohľad na fotografiu otočený okolo vodorovnej osi o 180 stupňov. Fotografia, ktorá je tu umiestnená, by mala byť podĺa názoru Bánovčanov správne. Posúďte, ako to vidíte Vy -  skôr narodený. Budem rád, ak sa vyjadrite a napíšete na nasebanovce@gmail.com. Rád - to zverejním. Stanislav Vavro.

 

Podľa názoru pána Jána Mešinu a diskutujúcich Bánovčanov je tento pohľad na fotografiu správny

 

    

Toto by mal byť nesprávny pohľad. Čo Vy na to Bánovčania?