rozhovor s Petrom Košťálom o 12. ročníku Cyrilometodejskej púte

rozhovor s Petrom Košťálom o 12. ročníku Cyrilometodejskej púte

Samotná cyklistická akcia sa zrodila ešte niekedy v roku 1991, kedy prvý krát vyštartovali organizátori tejto akcie 28. augusta z Bánoviec nad Bebravou do Nitry. Ako cieľ mali odovzdať gratuláciu otcovi kardinálovi J.Ch. Korcovi pri príležitosti jeho 40. výročia biskupského svätenia. Vtedy sa striedalo v pelotóne 12 cyklistov. Na prekvapenie všetkých do Nitry prišlo 120 nadšencov tejto skvelej myšlienky. Po rôznych neoficiálnych ročníkoch sa zrodila myšlienka terajšej púte, ktorá sa koná vždy na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda. Trasa pelotónu vedie každý rok po hlavnej ceste cez Topoľčany do Nitry.

O tom, ako prebiehal tento ročník sme sa rozprávali so zakladateľom Petrom Košťálom.Kto bol hlavný organizátor Cyrilometodejskej púte pre cyklistov?

Celá táto 12. Cyklistická Cyrilometodská púť mladých a duchom mladých bola pod záštitou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Ako hlavný organizátor som bol ja. Mojimi ďalšími partnermi boli pri organizácií viacerých ročníkov účastníci z Prievidze Peter Kohút a z mesta Nemšová František Koníček a Ladislav Šumichrast.

Odkiaľ a kam viedla trasa?

Trasa viedla z mesta Nemšová a Prievidza do Nitry. Prvý krát v histórii tejto cyklopúte sme z Nemšovej išli cez Trenčín. Po minulé ročníky išli cyklisti z Nemšovej "skratkou" cez kopec Machnáč. Keďže záujem o túto cyklopúť prejavili aj Trenčania, tak sme im vyhoveli a oni svojou účasťou nesklamali.
Následne pelotón cyklistov pokračoval cez Bánovce nad Bebravou do Žabokriek nad Nitrou, kde sme sa stretli s pelotónom cyklistov z Prievidze a spoločne pokračovali cez Topoľčany, Hrušovany do Nitry.

Koľko účastníkov bolo v pelotóne a v akom veku?

Celkový počet účastníkov bol okolo 215 . Už v Žabokrekoch nad Nitrou nás bolo 200 a počas ďalšej cesty sa ešte niektorí pridali. Najmladší účastník mal 6 rokov a najstarší 69 rokov.

Aký program bol pripravený pre učastníkov v cieli?

Veľa programu sme už nestihli, keďže príchod do Nitry bol takmer presne o 20.00 hod. Po príchode do Nitry sme odložili bicykle a zúčastnili sme sa svätej omše, ktorú celebroval vdp. dekan z Trenčína, ktorý bol účastníkom tejto cyklopúte. Tá všetkým padla ako veľmi vhodný relax tela i duše. Po jej skončení sa niektorí zúčastnili programu pre mladých na Nitrianskom hrade, iní boli v meste a tiež na výstave sôch sv. Cyrila a sv. Metoda. Cieľ tejto Cyklistickej Cyrilometodskej púte mladých a duchom mladých bol zúčastniť sa hlavne svätej omše na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda,na ktorú sa všetci tešili. Prezentovali sme všetci svojou účasťou, že ešte stále je naše Slovensko kresťanské a chceme aby aj naďalej bolo. Sv. Cyril a sv. Metod prekonávali tiež veľkú vzdialenosť pokiaľ prišli do Nitry, no a my sme sa chceli aspoň trochu priblížiť k ich nasledovaniu. Pre všetkých zúčastnených to bola naozajstná púť, aj keď trochu modernejším spôsobom - na bicykli.

Aké máte osobné dojmy?

Stále povzbudzujúce. Postupne pribúdajú rodiny s deťmi. Neodradilo nás ani počasie, ktoré nás už od začiatku púte v Nemšovej trochu strašilo. Na tvárach mnohých účastníkov boli po príchode do Bánoviec nad Bebravou veľa vravné úsmevy šťastia z toho, že túto cestu prekonali s odhodlaním prísť aj o rok. Takáto výzva hovorí za všetko.
Vďaka všetkým, ktorí pomohli. Vďaka pánovi Križanovi - mäsiarstvo, pekárne Bratpek, Prievidzske pekárne, CBA Chynorany, Autoškola NOVA a ešte ďalší.
Vďaka všetkým usporiadateľom a zvlášť "križovatkárom", ktorí si úplne super poradili s každou križovatkou a my ostatní v pelotóne sme mali úplne bezpečný prejazd. Nemôžem zabudnúť na Policajný zbor KDI Trenčín, ODI Nitra, ODI Bánovce, ODI Prievidza, ODI Topoľčany a samozrejme Mestské úrady, ktoré nám vyšli vo všetkom v ústrety.
Samozrejme ďakujem všetkým účastníkom za ich prítomnosť, odvahu, pochvalu, povzbudenie.... A záverom ďakujem Pánu Bohu za to, že nad celou púťou držal svoju ochrannú ruku a žehnal nás.

Zorganizujete túto akciu aj nabudúci rok?

Ak budú vytvorené všetky podmienky aspoň tak, ako doteraz, určite sa do Nitry na bicykloch pôjde.

Stanislav Vavro