Rozprávanie o Medžugorí

 

V nedeľu 11. marca zavítala do Bánoviec n. B. Petra Janská, ktorá dlhší čas pôsobila v známom pútnickom meste Medžugorie. Stretnutie s ňou sa uskutočnilo v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice a jeho cieľom bolo predovšetkým predstavenie tohto miesta spojené s jeho duchovným posolstvom. Práve tu dňa 24. júna 1981 okolo 18.00 hodiny šesť mladých ľudí, Ivanka Ivankovič, Mirjana Dragičevič, Vicka Ivankovič, Ivan Dragičevič, Ivan Ivankovič a Milka Pavlovič videli na kopci Crnica, niekoľko sto metrov nad miestom zvaným Podbrdo, mladú ženu s dieťaťom v náručí, ktorá im rukou dávala znak, aby sa k nej priblížili.

 

 

Prekvapení a prestrašení sa k nej nechceli priblížiť. Na druhý deň, 25. júna 1981, v tom istom čase štyria z nich, Ivanka Ivankovič, Mirjana Dragičevič, Vicka Ivankovič a Ivan Dragičevič, pocítili, že sú silno priťahovaní k miestu, kde deň predtým videli tú, ktorú spoznali ako Pannu Máriu. Pripojila sa k nim Marija Pavlovič a Jakov Čolo. Takto sa vytvorila skupina medžugorských vizionárov. V ten deň sa s Pannou Máriou modlili a rozprávali. Preto sa 25. jún slávi ako deň výročia zjavenia. Podľa svedectva vizionárov, mali od tohto dňa každodenné zjavenia, spoločne alebo oddelene, kdekoľvek sa nachádzali. Milka Pavlovič a Ivan Ivankovič Pannu Máriu už nikdy viac nevideli. Na tretí deň zjavení, 26. júna 1981, nás Panna Mária prvýkrát pozvala k pokoju slovami: „Pokoj, pokoj, pokoj - iba pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom.“ Najprv boli zjaveniami oslovení a pozvaní Pannou Máriou obyvatelia Medžugoria, a potom pútnici z okolia a celého sveta. Začali sa zhromažďovať a modliť sa. Hneď od začiatku zjavení sa začalo prenasledovanie vizionárov, ich rodičov, ich rodín, farníkov a kňazov, ale aj pútnikov. Vizionárov odviedli na policajný výsluch a na psychiatrické vyšetrenia, ale vždy bolo potvrdené, že sú zdraví. To isté bolo potvrdené aj v neskorších rokoch. Vtedajší správca farnosti Medžugorie P. Jozo Zovko bol mesiac a pol po prvom zjavení zatknutý a nevinne odsúdený komunistickým súdom na tri a pol roka väzenia. Na záver roku 1982 sa Panna Mária prihovorila vnútorným hlasom dvom ďalším desaťročným dievčatám, Jelene a Marijane Vasiľ. Panna Mária od roku 1983 do roku 1987 usmerňovala prostredníctvom ich modlitebnej skupiny modlitbové hnutie, ktoré sa začalo vytvárať od samého začiatku zjavení. Okrem histórie zjavení prítomných pozvala na osobnú návštevu tohto miesta a v závere ich vyzvala k modlitbám k jednotlivým svätým. Veľmi dôležité je tiež spomenúť, že práve v Medžugorí dáva Panna Mária vizionárom posolstvá, aby ich odovzdávali farnosti a svetu. Hlavné posolstvá sú pokoj, viera, obrátenie, modlitba a pôst. Najprv je potrebné, aby svedkami jej zjavení a posolstiev boli samotní farníci a pútnici. A potom, aby sa spoločne s vizionármi pridali k uskutoč-
ňovaniu jej plánu obrátenia sveta a jeho zmierenia sa s Bohom. Posolstvá Panny Márie v Medžugorí predstavujú osobitú školu pokoja, modlitby a lásky.                                            
                                 

Marek Kasala