Rozprávka Žabí kráľ rozviazala deťom z Brezolúp jazýčky

Rozprávka Žabí kráľ rozviazala deťom z Brezolúp jazýčky

Nový školský rok 2011/ 2012 v našej Základnej škole internátnej  pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou začal naozaj rozprávkovo!

Divadlo na hojdačke
V jedálni školy sa zišli noví žiaci zo Špeciálnej materskej školy a ZŠI, ale i tí už „starší“, aby si pozreli novú rozprávku v podaní hercov Divadla na hojdačke.
„Kde bolo, tam bolo.....žil jeden mladý kráľ, ktorý sa chcel oženiť, no nemal veľmi s kým....Istá ježibaba by sa rada stala jeho ženou, a keď ju kráľ odmietol, ona ho z pomsty začarovala na škaredú ropuchu!
No a tu - nastal kontakt a spolupráca s našimi deťmi - Herec Michal Legíň vyzval deti, aby skúsili nejaké zaklínadlá, či odklínadlá a žabu opäť premenili na kráľa. Hoci sa deti snažili, nepodarilo sa...a tak rozprávka pokračovala za výdatnej pomoci našich detí, keď spolu s bábkami a hercami tancovali, spievali, a dokonca pár dievčat skúšalo kráľa vyslobodiť sladkým bozkom. No neúspešne!

Krásna princezná na scéne
Až kým sa na scéne neobjavila krásna princezná, ktorá nakoniec bozkom premenila žabiaka opäť na krásneho kráľa a.......zaľúbili sa do seba!!!!
Tak ako to v správnej rozprávke býva, dobre skončí, a deti sa radovali potleskom a skandovaním :“ešte, ešte...“ A hoci si ich herci doberali, že počujú „bežte“, a teda už idú, predsa dali prídavok v podobe piesní z tejto rozprávky, ktoré si deti pospevovali spolu s nimi.

Rozviazali sa im jazýčky
A tak opäť musím skonštatovať, že dramatické umenie rozväzuje našim rečovo postihnutým deťom jazýčky a odstraňuje trému, napätie i strach z nových vecí a situácií.
Tak isto, ako to bolo v minulom školskom roku, keď toto Divadlo na hojdačke bolo u nás v škole po prvýkrát, bola to pre nás i pre nich premiéra a dúfam, že i začiatok našej spolupráce. Kombinácia hry s krásnymi, ba až umeleckými dielami- drevenými bábkami či „živými“ hercami, hovoreným slovom i hudbou je výnimočná nielen pre deti, i pre dospelých.

Divadlo na hojdačke
Vzniklo 21.7. 2009 ako platforma, ktorá sa chce venovať predovšetkým divadlu pre deti a mládež. Ak sa im podarí dorásť, tak nezanedbávajú  ani večerného diváka. Prvou premiérou je rozprávka O Jankovi polienkovi, určená pre najmenšieho diváka (premiéra 2.10. 2009).
Druhou premiérou bola Rozprávka o zakliatom Mikulášovi (premiéra 2.12.2009).

Nemajú stálu scénu
Vzhľadom na to, že divadlo ako fenomén sa nemusí fixovať na konkrétny priestor, ani divadlo nemá stálu scénu. Podľa vzoru veľkých klasických majstrov, hrajú v najrozmanitejších priestoroch, či už krytých alebo otvorených. Divadlo cestuje krížom – krážom po celom Slovensku a nezabúda na jedno: Najdôležitejší  preň je jeho veličenstvo divák!
Zakladatelia Divadla na hojdačke: Mgr.art. Michal Legíň, Ján Šúlek, Mgr.art. Lukáš Púchovský                                  Renata Solárová