Skvelé nápady mladých bánovských umelcov na bielych tričkách


    V ZŠ Komenského sa  druháci sa zapojili do MALÉHO PROJEKTU v rámci národného projektu KomPrax . Že ako to vlastne  bolo? Nuž bývalá žiačka našej školy Simonka Černušková - teraz študentka Gymnázia J.Jesenského - prišla  za svojou prvou pani učiteľkou Mgr.Čikošovou  s nápadom realizovať projekt s jej žiakmi v 2.A, s čím pani učiteľka aj deti s nadšením súhlasili. 

 

 

A tak do triedy zavítala Simonka aj so svojou spolužiačkou Lenkou Balážovou s projektami pod názvom Poď sa s nami hrať a Nápady na tričku. Po oboznámení sa s úlohou detí sa začali rodiť skvelé nápady malých umelcov na skrášlenie bielučkého trička, ktoré mal každý pred sebou. Spočiatku zisťovali deti rozdiel kreslenia na papier a tričko, čo bola prvotná úloha zvyknúť si na iný štýl práce.

 

 

 Voľnosť v téme a obľúbených obrázkoch detí sa začali rysovať po prvých minútach práce a deti s oduševnením kreslili svoje vysnívané obrázky farebnými fixkami na svoje tričká. Nechýbalo občerstvenie malým maliarom a sem tam drobná rada starších nových kamarátok. To bolo radosti, keď si obliekli svoje vlastné výrobky na seba a postavili sa hrdo pred fotoobjektív. Veď sa napokon presvedčte sami….

 

autor:

Dagmar Čikošová

ZŠ Komenského