Slet Sokolskej župy

Bánovska kronika uvádza, že 29.6.1936 mala ,,Slet" Sokolská župa Jerenymová v Bánovciach n.B.V jej plagate/už bol prv na týchto stránkach zverejnený/ je zakreslená ,,Rajčula " ako hlavné cvičisko.A tuto akciu podporovali v tej dobe štátne ustanovizne.Myslím, že fotka je s tejto akcie.Vľavo vzadu je cvična stena pre hasičov. Príspevok je prevzatý od pána Jozefa Fojtíka.