Spoznávaj svoj kraj

Spoznávaj svoj kraj

Trasa hrebeňom Nitrických vrchov a Belianskej vrchoviny  poskytuje bohaté turistické zážitky. Sú na nej výhľady  na Kriváň, Západne Tatry, Nízke Tatry, Veľkú a Malú Fatru, Žiar, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec, Tríbeč, Drieňov, Považský Inovec, Biele Karpaty, Javorníky a iné časti Strážovských vrchov, Malú Maguru, Zliechovsku hornatinu, Trenčiansku vrchovinu , Baske, Kňaží stôl a Ostrý a  a do zníženín, najsevernejšieho výbežku Podunajskej nížiny, Bánovskej pahorkatiny, Hornonitrianskej kotliny, Kšinianskej kotliny, Rudnianskej kotliny, Vestenickej brázdy, Belianskej kotliny.

Pestrá geologická stavba umožňuje poznávať všetky skupiny hornín - usadené, premenené a vyvreté. Rôznorodý reliéf a pestrá geologická stavba určujú veľkú biodiverzitu územia. Nepoznáme územie v Strednej Európe na ktorom sa vyskytuje viac ako 50 druhov orchidey. Takisto aj spoločenstva iných skupín rastlín sú bohaté a cenné. Mnohé teplomilné druhy tu majú severnú hranicu rozšírenia a horské druhy južnú hranicu výskytu. Aj živočíšstvo je svojou pestrosťou je pozoruhodné. Môžete stretnúť medveďa či rysa, alebo lietať orla, či sokola.

 

                                                                                     Rudolf Amrein