Stretnutie bývalých žiakov II. ZŠ po 50-tich rokoch

Stretnutie bývalých žiakov II. ZŠ po 50-tich rokoch