Svet malého škôlkára

V Mestskom kultúrnom stredisku na Ulici Janka Matušku v Bánovciach nad Bebravou sa okrem iných podujatí pravidelne konajú aj rôzne zaujímavé výstavy. V dňoch 24. – 28.februára sme si v spoločenskej sále MsKS mohli pozrieť výstavu s názvom Svet malého škôlkara, pod ktorú sa organizačne podpísali pracovníčky Mestskej knižnice Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou.

 

 

Išlo konkrétne o výstavu výtvarných prác detí z MŠ v našom meste, ktoré od septembra začnú plniť povinnú školskú dochádzku. Vystavované výtvarné diela znázorňovali život očami týchto detí a boli zhotovené kreslením maľovaním, lepením či kombináciou týchto techník. 

 

 

Výstava bola doplnená aj o výtvarné práce klientov DSS Archa a spestrila ju aj rozprávková videoprojekcia. Možno povedať, že vzhľadom na vek a ďalšie nezanedbateľné skutočnosti autorov vystavovaných diel možno povedať, že išlo skutočne o umelecké diela, za ktoré sa rozhodne netreba hanbiť, ba práve naopak... 

 

 

Treba však vyzdvihnúť aj snahu, ochotu a trpezlivosť ľudí, ktorí s týmito deťmi pracujú. Ich práca je v dnešnom svete veľmi záslužná a náročná. Aj napriek niektorým nepriaznivým vplyvom sa zo svojich zverencov už v útlom veku spraviť ľuďmi, za čo im patrí obrovská vďaka. 

 

 

Práve vďaka nim sú títo mladí ľudia pripravení zdolávať prekážky a povinnosti súvisiace s blížiacim sa novým školským rokom a ich nástupom do prvého ročníka základnej školy. Všetkým predškolákom touto cestou želám úspešný štart do novej etapy ich života, ktorá sa započne tento rok v septembri.

 

autor:

Marek Kasala