Svetielkujúce balóny rozžiarili oblohu nad Rybanmi

Obyvatelia obce Rybany mali možnosť dňa 7. 11. 2013 pozorovať „Lampiónový sprievod“. Ten pre deti zorganizovala Materská škola v Rybanoch. Sprievod okrem detí Materskej školy – ktoré si pripravili i krátky kultúrny program, obohatili svojou účasťou i žiaci Základnej školy s rodičmi.

 

Deti Materskej škôlky v Rybanoch s rodičmi, učiteľkami a občanmi obce

 

 Zúčastnení v prítomnosti šťastných párov detských očí zabudli na chvíľu na starosti a venovali sa iba zábave. Lampiónový sprievod bol ukončený, ako inak, vypustením množstva svetielkujúcich balónov na nočnú oblohu. 

 

 

autor:

Ľubica Bezáková