Sviatok žien v Malých Chlievanoch

Svoj sviatok na spoločnom stretnutí pravidelne každoročne oslavujú aj obyvateľky mestskej časti Malé Chlievany. Inak tomu nebolo ani tento rok. Síce s odstupom času, ale predsa. Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa žien sa konali v miestnom kultúrnom dome v nedeľu 16.marca.

 

 

 Možno aj vďaka nepriaznivej poveternostnej situácii sa tohto podujatia zúčastnilo menej predstaviteliek nežného pohlavia ako zvyčajne. V úvode sa všetkým prítomným prihovorili pozvaní hostia, ktorými boli primátor mesta Marián Chovanec, zástupkyňa primátora a zároveň poslankyňa VÚC Trenčín Ing. Mária Hajšová a za občiansky výbor Malé Chlievany jeho predseda Ľudevít Znášik. 

 

 

V kultúrnom programe ako prví vystúpili žiaci a pedagógovia ZUŠ D. Kardoša, ktorí sa prezentovali spevácky a hudobne. V ich podaní zaznelo viacero známych slovenských ľudových piesní. 

 

 

Úsmevy na tvárach prítomných svojimi vtipnými príhodami a hádankami vyvolalo aj humorno – zábavné duo Mirko a Ondrej. Po kultúrnom programe sa vzácni hostia spolu s predsedom OV pustili do rozdávania a obdarúvania prítomných oslávenkýň. Nechýbalo ani chutné občerstvenie a posedenie pri reprodukovanej hudbe.

 

text a foto:

Marek Kasala