Televízia Amos vydala školský stolový kalendár

Školská televízia AMOS si bude v budúcom školskom roku pripomínať desiate výročie svojho vzniku. K tomuto výročiu pripravila niekoľko noviniek. Jednou z nich je spustenie video encyklopedického portálu www.atlantica.sk. 

 

 

Ako prvou témou je obsiahly pohľad do ďalekej histórie, až k úplným začiatkom, k vzniku vesmíru. Zo podrobného scenára vznikla aj ďalšia novinka, prvý pokus školskej televízie v "printovej" oblasti. Školský stolový kalendár "Dejiny sveta" pre školský rok 2014/15 je vytvorený tak, aby ho mohli aktívne využívať žiaci druhého stupňa základných škôl a samozrejme aj stredných škôl a hlavne gymnázií.

 

 

Snahou školskej TV AMOS je dostať tento kalendár do rúk žiakom. K tomu, aby sa to podarilo, je potreba mnohých ústretových krokov. Bolo by jednoduché, aby si kalendár kúpili samotný žiaci. No obdobie konca školského roka prináša so sebou a iné možnosti. Využiť ponúknutú príležitosť a venovať toto dielo najlepším žiakom, ktorí úspešne reprezentovali a šírili dobré meno školy počas celého školského roka. No ani to nie je všetko. K tomu, aby sme mohli kalendáre posunúť až k žiakom, je potreba pochopenia riaditeľov škôl, ktorý rozhodujú o konečnom obchodnom kroku. 

 

 

Teší nás, že väčšinou sa stretávame s nadšením a pochopením. Ceníme si postoj riaditeľov, ktorí nehľadajú problémy a výhovorky, ale nájdu, hoci minimálnu, cestu k tomu, aby sa polročná práca venovaná tvorbe kalendára zužitkovala. Poteší nás každá podpora. Aj tá najmenšia. O to viac sme potešení, keď nastane situácia, ktorú sme zažili v Bánovciach nad Bebravou. Vďaka pochopeniu učiteľky gymnázia Janka Jesenského Rudky Novotnej majú možnosť žiaci I.A triedy, ktorým je zároveň aj triednou učiteľkou, nazrieť podrobnejšie do tajov vzniku vesmíru a dejín nášho sveta. My sa už teraz tešíme, že sa zapoja aj do súťaže, ktorá sa majiteľom kalendára ponúka.

 

autor:

Miroslav Bitarovský