Timoradzské fašiangy

Timoradzské fašiangy

 

V sobotu 21. januára 2012 sa splnila túžba mnohých priaznivcov a požívateľov bravčoviny, keď po roku mohli zažiť čaro pravej obecnej fašiangovej zabíjačky v Timoradzi, ktorej poriadateľmi boli: obecné zastupiteľstvo, starostka, kultúrna komisia, poľovníci, hasiči a seniori. 

 

Z každej zložky pridali členovia ruky k dielu a už ráno o 7. hodine dva bravy „ležali“ pripravené k spracovaniu, aby z nich za krátky čas mohli konzumovať výrobky nedočkaví hostia. Chlapské ruky poľovníkov Milana Mitalu, Miška Vedeja, Petra Hrušku a ďalších poctivo zaberali a prvé jedlo – pečienka s podbradkom na cibuľke bolo  už o 9. hodine na stole.Postupne pečené klobásy, kaša, rezne, kapusta.Mäsiarom poctivo v kuchyni sekundovali kuchárky Milka Hrušková a Blanka Krajčíková s pomocníčkami, ktoré už ráno stihli nasmažiť šišky pre seniorky, ktoré ich vo fašiangovom sprievode dedinou rozdávali občanom a štedrí ľudia im ako odmenu dávali do koša rôzne produkty ako vajcia, slaninu, peniaze aj nejaký „trúnok“. Spomenutý sprievod bol z celej akcie najzaujímavejší. Koč s koňmi a kočišom pánom Cingeľom, na koči vyhrávali harmonikári Ivan a Janko zo kšiňanskej folklórnej Bukoviny, domáci Jožko Hruška s ozembuchom, ženy zo ZO Jednoty dôchodcov  v maskách, podobne chlapi, ale aj kto? Nuž starostka Iveta Šebeňová – cigánka. Medzitým personál pri zabíjačke zabával harmonikár Jurko Krajčík. Ale v sále kultúrneho domu už bežala konzumácia špecialít, z ktorých si hostia nevedeli vybrať. K dobrej chuti im už zneli tóny živej hudby do tanca a na počúvanie až do večerných hodín, keď sa bolo ťažko rozchádzať. Spestrením bola aj bohatá tombola. Timoradžania touto akciou znova vyjadrili, že pri dobrej spolupráci a pochopení sa dá veľa spraviť pre občanov a hostí. Pre mnohých prítomných zástupcov obcí to bola ukážka „ ako sa to robí“. Hostia odchádzali s poďakovaním a želaním, aby sa niečoho podobného mohli zúčastniť  v Timoradzi aj na fašiangy v roku 2013.           

 

 Štefan Filin