Tradičný Bánovský jarmok predo dvermi

Tradičný Bánovský jarmok predo dvermi

Ukážky z tvorby  ľudovo-umeleckých remeselníkov ponúkne Bánovčanom a návštevníkom mesta tohtoročný tradičný Bánovský jarmok, ktorý sa uskutoční od 7. do 8. októbra. Mesto pripravuje jarmok v duchu stáročnej tradície bánovských trhov. Remeselníci budú opäť v centre mesta lákať kupujúcich na svoje keramické, drevené, kováčske, drotárske či sklárske výrobky. Prvé významnejšie zmienky o remeselníkoch v Bánovciach pochádzajú až
z roku 1492. Vtedy sa uvádzali medzi miestnymi obyvateľmi osoby, ktoré sa zamestnávali obuvníctvom, súkenníctvom, kováčstvom a kožušníctvom. Postupne od 16. do 18. storočia získavali významnú úlohu výročné jarmoky, keď Bánovce dostávali od panovníkov privilégiá na uskutočňovanie 9 jarmokov v roku ( 6. januára na Troch kráľov, vo fašiangovom týždni, 24. apríla na Juraja, trojičný na sv. Trojicu, 24. júna na Jána Krstiteľa, 15. augusta na Nebovzatie Panny Márie, 29. septembra na Michala, 28. októbra na Šimona a Júdu a 13. decembra na Luciu).
Medovnikári ponúknu svoje medovníky, vinári na dobrú náladu čerstvý burčiak. Nebudú chýbať ani šperkári a rezbári. Na svoje si prídu i detské ratolesti, pre ktorých budú pripravené kolotoče a iné zábavné detské atrakcie. Po dobrých nákupoch návštevníci neodolajú vôni pečených klobás a grilovaných špecialít. Pracovníci MsKS pripravujú bohatý kultúrny program zložený z rôznych hudobných žánrov. Veríme, že tradícia bánovských jarmokov z predchádzajúcich období bude dobrou pozvánkou nielen pre občanov mesta.

                                                                                                                                                                                                                           Nina Vavrová