Trebichava

Trebichava

Obec sa nachádza v Strážovskej hornatine v doline, ktorou preteká Trebichavský potok, ktorý sa vlieva do rieky Bebravy. V okolí sú kopce s výškou viac ako 500-600 m a je to vhodná oblasť na túry. Mnohí Bánovčania tu majú svoje dovolenkové chaty, pretože od Bánoviec nad Bebravou je táto obec vzdialená len niekoľko kilometrov. V blízkosti je aj kúpeľné mesto Trenčianske Teplice.

 

Ekumenické poďakovanie za úrodu počas Podhorských dní ovocia a medu v Trebichave 2004

 

Trebichava bola založená na zákupnom práve a v listinách sa po prvý krát spomína v roku 1396. Trebichava pôvodne patrila k Beckovskému, neskôr k Uhrovskému panstvu. Boli tu panské majere a lomy na menej kvalitný mramor.

Kultúrny program - Trebichava 2004

 

V 19. storočí tu bola postavená pálenica. Pre prvú polovicu 20. storočia je typický rozvoj ovocinárstva so sušením ovocia v sušiarňach. Obec charakterizuje potočná ulicová zástavba. Nad obcou sa týči klasicistická zvonica zo začiatku 19. storočia, ktorej zvon je pamiatkovo chránený.

Starostka obce Iveta Hanková pri otvorení výstavy - Trebichava 2008

 

V obci sa dodnes zachovali tradičné sušiarne ovocia. Jedna z nich, asi storočná bola zrekonštruovaná. V prvej polovici 20. storočia sa v okolí Trebichavy sušilo ovocie v takýchto sušiarňach, z ktorých sa žiaľ v takomto stave zachovalo len pár.

Ostatné po strate strechy pomaly chátrajú a rozpadajú sa. Na obrázku vidieť jednu z dvoch posledných zachovalých. Ako stavebný kameň bol použitý vápenec.