Uhrovskí hasiči oslavovali

Ľudstvo je už odpradávna nútené bojovať so živlami ako oheň či voda. Potreba ochrániť zdravie ľudí a ich majetky viedla k vzniku hasičského povolania. Okrem profesionálnych hasičov existujú aj dobrovoľné hasičské zbory, ktoré môžu byť pri nešťastí častokrát skôr než  profesionáli a tak sa snažia predísť možnému zväčšeniu škôd.

 

 

Dobrovoľné hasičské zbory veľmi intenzívne vznikali predovšetkým v druhej polovici devätnásteho storočia. V tom čase pred 140 rokmi vznikol DHZ aj v obci Uhrovec. Toto výročie si tamojší hasiči, ako aj obyvatelia zo širokého okolia pripomenuli v sobotu 26.apríla. V predpoludňajších hodinách sa uskutočnilo spoločné námetové cvičenie DHZ Uhrovec, Žitná Radiša a partnerskej obce Modrá, ktoré pozostávalo z dvoch častí. 

 

 

Pokiaľ v prvej časti preukázali svoju zručnosť v hasení simulovaného požiaru v základnej škole, v druhej časti zase išlo o boj s vodným živlom počas simulovanej povodne na Radiši. Oba hasičské zásahy prilákali aj veľké množstvo divákov. V popoludňajších hodinách sa všetci presunuli do areálu zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice, kde ich privítali členovia detskej dychovej hudby Hradišťanka pod vedením dirigentov Vratislava Skaličana a Karola Podoliaka spolu s mažoretkami Akord. 

 

 

Nasledovalo slávnostné otvorenie zbrojnice, ktorého sa okrem starostky Ing. Zuzany Máčekovej a širokej verejnosti zúčastnil aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, poslankyne TSK Ing. Mária Hajšová a PaedDr. Rudolfa Novotná, zástupcovia krajského a okresného riaditeľstva hasičských a policajných zborov i ďalší pozvaní hostia. 

 

 

Spoločne si pozreli zrekonštruované priestory, v ktorých sa hostia podpísali do pamätnej knihy a zúčastnili sa slávnostnej recepcie. V kultúrnom dome sa v tom čase už začala chystať hudobná skupina Lux z Bánoviec nad Bebravou, ktorá všetkých prítomných zabávala až do neskorých hodín. Okrem tejto kapely vystúpili aj členovia domácej folklórnej skupiny Uhrovčan, ktorí si na pomoc prizvali aj členov súboru Bebran z Bánoviec nad Bebravou. 

 

 

V oficiálnej časti starostka Máčeková oboznámila návštevníkov s najdôležitejšími medzníkmi histórie dobrovoľného hasičstva v obci a ujala sa aj ocenenia zaslúžilých žijúcich a nežijúcich členov DHZ. 

 

autor:

Marek Kasala