Úspešná výstava fotiek na pamiatku vojnovej generácie našich rodičov

Kultúrne centrum mesta Nováky, rodák z Hornej Nitry a Kanadsky Slovak Pavol Stacho zorganizovali 11.6. 2014 o 16.00 hod. v Kultúrnom centre vernisáž výstavy s tematickým zameraním pamiatka vojnovej generácie našich rodičov. Kurátorom výstavy bol jeho brat profesor fotografie Ľubo Stacho.

 

 

Na tejto fotografickej výstave si takmer 250 návštevníkov prezrelo ukážky z jeho tvorby. Väčšinou sa jednalo o fotografie z jeho pravidelných návštev rodného kraja. V mnohých jeho fotografiách sa zaoberal citlivou tématikou staroby. Ďalšie jeho fotografie sú zo Severnej, Centrálnej a Južnej Ameriky.

 

Pavol Stacho na otvorení vernisáže výstavy

 

Pavol  Stacho tu strávil prvé štvrťstoročie svojho života pred emigráciou. Prvé fotogra'cké vyvolával v rodičovskej kúpeľni na ulici Chemikov 32 v Novákoch. Jeho prvé  fotografické zväčšeniny “uzreli svetlo sveta” práve tu v bývalom fotokrúžku Domu  kultúry CHZWP Nováky.

 

 

 Nevychovávala ich ulica a nepoznali, čo sú to drogy.  Poznali namiesto toho hodnotné športové a záujmové krúžky. Spomienky teda  zostávajú, lebo sú spojene s mladosťou. Práve v tomto mestečku na Hornej Nitremu rodičia ukazovali to správne svetlo svietiace z majáka, za ktorým sa potom  neskôr aj v rozbúrenom mori života mal uberať.

 

 

Paľo-Pavol Stacho, ročník 1954 sa narodil na Hornej Nitre v Handlovej. Strednú ekonomickú školu absolvoval v Prievidzi. Ako 26-ročný ilegálne emigroval cez Rakúsko do Kanady. Začiatkom 80-tych rokov minulého storočia sa usadil v južnom Ontáriu, neďaleko Niagarských vodopádov, kde dodnes pôsobí. V Hamiltone absolvoval Mohawk College Applied Arts and Technology. V 80- 90 tych rokoch pôsobil ako profesionálny portrétny fotograf v Hamiltone a v Toronte. 

 

 

Jeho portrétne foto štúdio sa špecializovalo na európsku klientelu v niagarsko-torontskej oblasti v svadobnej fotografii. V tejto oblasti získal viacero prestížnych severoamerických ocenení. Zúčastňoval sa aj umeleckých výstav poriadaných Svetovým Kongresom Slovákov v USA a v Kanade.

 

 

V roku 1985 ako prvý Slovák v Kanade pomocou grantu Secretary of the State usporiadal samostatnú výstavu VENOVANÚ STOROČNICI PRÍCHODU PRVÝCH SLOVÁKOV DO KANADY (1885-1985).Dodnes je členom Kanadskej Slovenskej Ligy v Toronte. 

 

 

Uz vyše 30 rokov uverejňuje svoje fotografie v kanadských a krajanských periodikách. V súčastnosti sa špecializuje hlavne na novinársku fotografiu. Jeho fotografie sú pravidelne publikované na stránkach KANADSKÉHO SLOVÁKA, jediného slovenského týždenníka na severoamerickom kontinente, ktorý má už vyše 70-ročnú históriu. 

 

 

Pracuje aj na mnohých zaujímavých foto-projektoch zo života zahraničných Slovákov. Na Slovensku si cení spoluprácu s časopisom Krásy Slovenska. Jeho dedo Pavol Stacho spolu s kolegom Milošom Janoškom v roku 1921 založili tento vysoko hodnotný časopis, ktorý dodnes patrí medzi najstarší vydávaný časopis na Slovensku. 

 

autor:

Stanislav Vavro

šéfredaktor Naše Bánovce

0911 704 306

nasebanovce@gmail.com

www.nasebanovce.sk

 

Videoreportáž: Pocta vojnovej generácii našich rodičov

 

autor:  Tomáš Kasala