V knižnici Ľudovíta Štúra spievali seniori Tichú noc

Vianočné sviatky nám začínajú klopať na dvere. S blížiacim sa ich príchodom okrem predvianočného zhonu či očakávania narodenia malého Ježiška narastá aj počet predvianočných stretnutí a posedení. 

 

 

Jedno z nich s názvom „Vinšujeme Vám“ sa konalo aj v stredu 11.decembra v Mestskej knižnici Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou. Išlo o stretnutie seniorov – najstarších čitateľov. V úvode sa im prihovorila vedúca knižnice Helena Klobučníková, po ktorej sa slova ujala predsedníčka Klubu dôchodcov Dolné Ozorovce Mária Maršalová.

 

 

 Práve spevácka skupina dolnoozorovského klubu dôchodcov so svojím vianočne ladeným programu bola hlavným centrom pozornosti prítomných divákov. Jej členovia vystúpili so svojím novým pásmom hovoreného slova a pekných vianočných piesní. Okrem tradičných kolied ako Šťastie, zdravie či Jak si krásne Jezuliatko nechýbalo ani viacero podstatne novších, no rovnako krásnych vianočných piesní.

 

 

 V závere ich vystúpenia zaznela i známa Tichá noc. Odohraním ich pripraveného programu sa však ešte zotrvali v kruhu návštevníkov a na ich požiadanie zaznelo ešte niekoľko ďalších kolied a piesní, ktoré si spoločne aj zaspievali. Podujatia sa zúčastnila i prednostka MsÚ Alexandra Gieciová a riaditeľka MsKS Mgr. Zuzana Janáčová. Z tvárí organizátorov, účinkujúcich a návštevníkov sa dala čítať spokojnosť z vydareného podujatia a príjemne stráveného predpoludnia. 

 

autor:

Marek Kasala