V Malých Chlievanoch sa vo veľkom upratovalo

Partia dobrovoľníkov čistila 11. októbra 2014 vyschnutý potok k Mlynskému náhonu od dlhodobo nahromadených odpadkov a plastových fliaš.

 

Čierna skládka vyschnutý potok k Mlynskému náhonu v Malých Chlievanoch

 

Aktivitu za zdravší a čistejší život inicioval Malochlievančan Stanislav Vavro. „V duchu hesla "lebo sa nás to týka" chceme poukázať na problém divokých skládok v našom meste a motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech svojho životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú množiť odpadky na uliciach,“ vysvetľoval organizátor akcie Vyčistíme si mesto sami.

 

Organizátor akcie Stanislav Vavro

 

 Takmer tristo metrový úsek si partia 21 brigádnikov podelila na dve skupiny, ktoré sa v doobedňajších hodinách pustili do čistenia vyschnutého potoka. Krok za krokom sa cez kríky zarasteného potoka postupne predierali skupinky zbierajúce nanosený odpad. „Je dobre, že sa to dalo v tejto lokalite vykosiť,“ vysvetľoval dlhoročný aktivista z Nitry Róbert Švec ukazujúc na miesto, kde bola pred tým žihľava až po pás. 

 

Brigádnici ťahajú hrdzavé drôty

 

Spomínané zarastené miesto vykosil ešte v stredu ochotný pracovník firmy Tedos na požiadanie organizátorov tejto aktivity. Takmer dve hodiny sa najväčšia skupina zberačov pasovala s nahromadenými odpadkami starého nábytku, ojazdených autoplášťov, drôtov, plastových fliaš a komunálneho odpadu, časti pračky, ale i umelých stoličiek.

 

Po vyčistení skládky narástla kopa odpadu

 

 Po hodine čistenia sa organizátorom akcie minuli neočakávane všetky plastové vrecia. Situáciu zachránili domáci dobrovoľníci, ktorí využili skryté domáce zdroje a problém bol za štvrť hodiny vyriešený.  

 

Ivana absolvovala takmer všetky brigády od začiatku roka

 

Za dve a pol hodiny narástla veľká kopa odpadkov, ktorú čaká začiatkom budúceho týždňa odvoz na zberný dvor. Po krátkej občerstvovacej pauze v Drevenici 69 pokračovala brigáda zameraná na odstránenie ďalšej čiernej skládky nachádzajúcej sa na konci časti Malé Chlievany pri cestnej komunikácii.

 

Čierna skládka v mestskej časti Malé Chlievany pri obci Dvorec

 

  „Ďakujem Bánovčanom, Nitrančanom a Malochlievančanom, ktorí nelenili a prišli z veľkej časti vyčistiť potok od čiernej skládky,“ povedal na záver úspešnej aktivity organizátor  Stanislav Vavro. 

 

Po skončení brigády bolo v miestnej krčmičke - Drevenici 69 veselo

 

V predvečerných hodinách čakala všetkých brigádnikov v Drevenici 69 - okrem slov uznania a poďakovania z úst poslankyne TSK Rudolfy Novotnej aj sladká odmena, kvalitný gulášik, čapované pivko a posedenie s obľúbenými heligonkármi.

 

autor:

Stanislav Vavro

0911 704 306

Videoreportáž z odstraňovania čiernej skládky