VIANOCE V ZŠ KOMENSKÉHO

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudský sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja... Čas, keď sa môžeme  zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov.  Každému akosi viac záleží na priateľoch, na blízkych… 

 

 

 

A tak sa i deti našej školy rozhodli obdarovať priateľov…najskôr to boli slovenské deti žijúce  v Srbsku, ktorým poslali vianočné darčeky-Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Hračka pre kamaráta potešila deti v Detskom domove vo Veľkých Uherciach i deti v ŠŠI v Brezolupoch a rozžiarila nejedno detské srdiečko, ktoré si tam našlo svoju vytúženú hračku. 

 

 

V domove opatrovateľskej služby potešili svojimi koledami, piesňami i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.  Vianočné trhy  na našom námestí sme navštívili so svojim pásmom kolied, spevu a tanca. 

 

 

A samozrejmosťou boli pre naše deti vianočné besiedky pripravené s láskou pre svojich rodičov,Veru sa v nejednom rodičovskom oku zaleskla slzička dojatia i hrdosti na svoju ratolesť. A tak si sadneme k štedrovečernému stolu s pocitom, že sme spríjemnili Vianoce všetkým v jednom veľkom vianočnom objatí. 

 

autor:

Dagmara Čikošová