VŠEMvs vás pripraví na podnikanie aj na správu veci verejných...

Po prvý krát sa v Bánovciach nad Bebravou   uskutočnilo  stretnutie  rektorky Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave   so širokou verejnosťou v jej konzultačnom stredisku. Toto podujatie  bolo určené  najmä pre potenciálnych uchádzačov  o vysokoškolské štúdium ,ktorí sa v tomto období rozhodujú o svojom ďalšom smerovaní .

 Škola ponúka  akreditované študijné programy na dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia .Verejnosť mala možnosť pozrieť si priestory Regionálno-informačného strediska v Bánovciach nad Bebravou a oboznámiť sa so systémom konzultácií, ktoré tu prebiehajú. Počas niekoľkých hodín sa záujemcom o vysokoškolské štúdium venovala rektorka  VŠEMvs    prof. Viera Cibáková.

 


„Škola vznikla v roku 2004 na spoločenskú objednávku a v súčasnosti ju navštevuje 4600 študentov. Patrí medzi školy, ktorých študenti nemajú problém uplatnenia v praxi,“ povedala rektorka na úvod.
Dnes má škola viac študentov, ktorí sa rozhodli doplniť si vzdelanie popri zamestnaní, alebo takých, ktorí sa rozhodli pracovať v zahraničí. „Aj k tomuto faktu, škola prijala výrazné zmeny zamerané na komfort štúdia popri zamestnaní a aj štúdia zo zahraničia,“ povedala prorektorka pre vzdelávanie prof. Judita Táncošová. Súkromná vysoká škola je modernou inštitúciou, ktorá komunikuje so svojimi študentmi predovšetkým elektronicky. 

Konzultácie v regionálnom informačnom centre navštevujú študenti nielen z Bánoviec ,ale aj zo širokého okolia.
 

Pod patronátom vysokej školy sa v stredisku v Bánovciach nad Bebravou uskutočnia aj skupinové odborné semináre pre predstaviteľov samosprávy.
Pomoc pri financovaní vysokej školy zo štátneho fondu na podporu vzdelávania predstavil vo svojej prednáške pre záujemcov o štúdium riaditeľ fondu Pavol Kučmáš.

 


Záujemcovia o štúdium sa oboznámili so systémom konzultácií a dozvedeli sa aj o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania taktiež o uplatnení študentov v praxi.
Spestrením celej akcie bola aktivita zástupcov úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera/ foto- riaditeľka pobočky Trenčín/ ktorí návštevníkom dňa otvorených dverí podali  informácie o zdravom životnom štýle a urobili aj mini zdravotnú preventívnu prehliadku.

 


Regionálno informačné stredisko v Bánovciach nad Bebravou má v budúcnosti ambíciu stať sa inštitúciou ,ktorá bude zastrešovať celoživotné vzdelávanie formou seminárov a prednášok.

 


Prihlášky na štúdium na VŠEMvs  v Bratislave s možnosťou konzultácií v Regionálno- konzultačnom stredisku Bánovciach nad Bebravou pre akademický rok 2014/2015 je možné podať do 30.06.2014. Viac informácii nájdete na www.vsemvs.sk. Zavolajte na 0907 834 517   

 

autor:

  

Monika Geletová                                                                                            

Návšteva rektorky VŠEMvs