Diana Jakubíková: Všetok svoj čas venujem projektu KomPrax

Povedz nám niečo o sebe? Mohla by si sa nám predstaviť?
Volám sa Diana Jakubíková, mám 15 rokov a navštevujem osemročné Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Už odmalička som sa javila ako akčné dieťa a moja aktivita nevyprchla ani v neskoršom veku. Teším sa, keď môžem vyskúšať niečo nové. Rada doťahujem veci dokonca, naberám skúsenosti, stretávam nových ľudí. Nemám problém s varením, ale nevyhýbam sa ani karbobrúske (áno, viem s tým narábať). Uprednostňujem klasickú hudbu, tancujem folklór, ale aj klasiku. Športom sa snažím znížiť moju energiu, preto robím fitness, plávam a behám. Vo voľnom čase sa zaoberám politikou, chodím vypomáhať do materskej školy, robím projekty a čítam. Zo všetkého najviac si cením moju rodinu, priateľov a usmiatych ľudí, pretože úsmev a smiech sú bránami, ktorými sa dá  do človeka prepašovať mnoho dobrého.

 

Pri písaní projektového zámeru - spoluúčastníčka Dajana Radosová a školiteľka Mgr. Ivet Izraelová

 

Čomu sa momentálne venuješ?
Teraz všetok svoj čas venujem projektu KomPrax, pre ktoré zanedbávam iné aktivity, čo ma mrzí.

 

Čo je to KomPrax?
KomPrax je národný projekt, ktorý pomáha mladým realizovať sa. Ja som v najnižšej kategórii. Moje školenie teda pozostáva z troch víkendových školení, cez ktoré sa musím naučiť písať projekty, napísať môj malý projektový zámer, zrealizovať ho a vyhodnotiť.  Na prvom víkendovom školení Vás sympatickí školitelia naučia tímovej spolupráce, komunikovať s autoritami a ukážu Vám tajomstvo neverbálnej komunikácie. Na druhom školení, ktoré je od prvého oddelené dvoma týždňami, napíšete malý projektový zámer, dostanete 200 eur, pomocou ktorých zrealizujete projekt a na poslednom, treťom víkendovom školení, ktoré je oddelené troma mesiacmi, prezentujete Vašu realizáciu projektu. Certifikát, ktorý obdržíte na poslednom školení Vám môže pomôcť napríklad na prijímacích skúškach na vysokú školu.

 

Pri zváraní kovovej konštrukcie na pomocnú tabuľu

 

Môžeš nám popísať tvoj projekt?
Môj malý projektový zámer rieši moju potrebu efektívnejšieho vzdelávania. Má pomáhať ako vyučovacia pomôcka v materskej škole a to v podobe pomocnej tabule, vďaka ktorej si deti budú rozvíjať jemnú motoriku alebo zovšeubecňovať predmety. Vybrala som si materskú školu na Severe v Bánovciach nad Bebravou, kde ma potešil prístup pani riaditeľky a aj celého personálu. Na projekte spolupracujem s Barborou Schwarzovou a pomáhajú mi aj iní priatelia a rodina, ktorej som nesmierne vďačná.  Realizačný deň budem mať 15 januára. Som plná očakávania, nadšenia, ale aj obáv. Držte palce!

 

S kolegami na KomPraxe

 

Odporúčaš absolvovať KomPrax aj ostatným mladým ľuďom?
Počas KomPraxu som sa naučila veľa nových vecí, nabrala som skúsenosti a myslím, že som sa stala zodpovednejšou, preto ho odporúčam každému mladému človeku. Mám pocit, že s KomPraxom sa mi otvoril svet nových možností.

 

autori:

Lukáš Domin

a

Lukáš Hanko