Výročie oslobodenia nášho mesta

Čas uteká stále vpred. Ubiehajú hodiny, dni, týždne, mesiace, roky. Na určité okamihy zabúdame, no na viaceré s radosťou a úctou spomíname. Takouto udalosťou bolo aj oslobodenie nášho mesta, o ktoré sa postarali vojská sovietskej a rumunskej armády. Ustupujúce fašistické jednotky ničili všetko, čo sa dalo. Dňa 3.apríla 1945 dopoludnia úplne zničili železničnú trať v úseku od Rybian po Svinnú. 

 

 

V Bánovciach vyhodili do vzduchu cesty i železničný most cez rieku Bebrava pri závode Preglejka a tiež bánovskú vodáreň. Štvrtého apríla sa front priblížil až tesne k Bánovciam. Nemci využili noc zo 4. na 5. apríla na to, aby sa z mesta úplne stiahli. Ráno vstúpili do Bánoviec prví rumunskí vojaci, ktorí bojovali v zoskupení 2. ukrajinského frontu pod vedením generála Atenasiju a tvorili prednú líniu frontu Sovietskej armády v tejto oblasti. Na bánovskom cintoríne bolo pochovaných 6 rumunských vojakov, ktorých neskôr, v roku  1947 exhumovali a previezli do spoločného cintorína padlých vojakov vo Zvolene.

 

 

 Bezprostredne po oslobodení Bánoviec sa na základe rozkazu Teodora Pólu, veliteľa Partizánskej brigády Jána Žižku, sústredilo v meste 6 oddielov tejto brigády, dohromady 457 partizánov, ktorí zostali za frontom na oslobodenom území. Túto historickú udalosť si občania nášho mesta každoročne pripomínajú pietnym aktom kladenia vencov pred budovou mestského úradu, ale aj na iných pamätných miestach. Tohtoročná spomienková slávnosť sa uskutočnila v piatok 4.apríla. Krátko pred 15.hodinou sa občania zhromaždili pred budovou Domu kultúry na Farskej ulici, aby sa v sprievode DH Boboťanka vybrali na Námestie Ľ. Štúra pred budovu mestského úradu. 

 

 

Po zaznení štátnej hymny SR a  mestskej znelky predniesla žiačka ZUŠ D. Kardoša Jasmína Jakalová báseň s tematikou 2.svetovej vojny a SNP. Svoj slávnostný príhovor predniesla aj moderátorka podujatia Blanka Kodajová a slovo dala aj primátorovi Mariánovi Chovancovi. Z pozvaných hostí sa slova zhostil aj predseda oblastnej organizácie SZPB Ing. Ján Holička.  

 

 

Následne dva krojované páry z FS Drienovec za sprievodu dychovej hudby položili k spomienkovým tabuliam na stenu mestského úradu pamätné vence. Podobným spôsobom si občania nášho mesta uctili aj obete bojov na Cibislávke a Salašteku. Je veľmi dobré pripomenúť si takúto významnú udalosť, pretože aj vďaka nej dodnes existuje náš slovenský národ.

 

 

 Práve takéto slávnosti sú výborným zdrojom informácií pre mladých ľudí, ktorí o týchto udalostiach vedia väčšinou iba veľmi povrchne a v dnešných časoch sa o nich iným spôsobom dozvedia len veľmi ťažko. Keď môžeme dôkladne poznať najvýznamnejšie udalosti svetových dejín, tak prečo by sme si nemali pripomínať tie naše, na ktoré môžeme byť právom hrdí? 

 

autor:

Marek Kasala