Výročná členská schôdza Únie nevidiacich

Prvé mesiace nového roka už tradične patria okrem iného aj rôznym výročným schôdzam, na ktorých jednotlivé organizácie hodnotia svoju činnosť za uplynulý kalendárny rok. V utorok 22.apríla sa na svojej výročnej členskej schôdzi zišli aj členovia ZO č.47 Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bánovciach nad Bebravou. 

 

 

Už tradičným miestom ich stretnutí je miestny klub dôchodcov. Inak tomu nebolo ani teraz. Schôdzu otvorila predsedníčka organizácie Mária Danielová. Tá hneď v úvode privítala aj pozvaných hostí –riaditeľku odboru sociálnych veci a rodiny ÚPSVaR Mgr. Ivetu Duchoňovú, predsedu ZO SZZP č.3 Jozefa Kocúra a za Krajské stredisko ÚNSS Trenčín jeho vedúcu Máriu Krafčíkovú. Mária Danielová predniesla aj správu činnosti organizácie za rok 2013. 

 

 

Činnosť tejto organizácie bola v uplynulom roku veľmi bohatá. Išlo predovšetkým o  spoluúčasť na celoslovenských akciách Biela pastelka a Biela palica, či každoročné novembrové členské zhromaždenie pri príležitosti Dňa nevidiacich. Za výbornú spoluprácu sa predsedníčka organizácie poďakovala aj vedeniu Krajského strediska ÚNSS a predsedovi ZO SZZP č.3 Jozefovi Kocúrovi. Mgr. Iveta Duchoňová taktiež pozdravila prítomných členov. Prednesená bola aj správa o hospodárení za uplynulý rok a správa kontrolnej komisie. 

 

 

Taktiež bol prijatý plán činností na rok 2014, ktorý bude takisto bohatý na mnohé kultúrne a spoločenské akcie. Plánuje sa pokračovať v poradenských dňoch, ktoré sa konajú každý párny týždeň(okrem prázdnin) v pondelok od 11. do 15.hodiny v klube dôchodcov na Farskej ulici. Taktiež je v pláne uskutočnenie jednodňového celokrajského zájazdu. Opätovne sa uvažuje aj o zapojení do spomínanej Bielej pastelky a Bielej pastelky. Pripravuje sa aj tradičná schôdza pri príležitosti Dňa nevidiacich. Prítomní členovia si na schôdzi volili aj výbor pre nastávajúce obdobie a odhlasovali aj zvýšenie členského príspevku zo súčasných 3,50 na 5 eur za rok. Prednesený bol aj plánovaný rozpočet na rok 2014. Verím, že tento rok bude pre túto organizáciu aspoň tak priaznivý, ako tie predchádzajúce.

 

autor:

Marek Kasala