Z histórie odboru turistiky Slávia Zornica

Z histórie odboru turistiky Slávia Zornica

 

Odbor turistiky pri n.p. Zornica bol založený v marci roku 1975. Podľa slov jej dlhoročného člena Štefana Minarovjecha vznikol na základe záujmu jeho pracujúcich o turistiku letnú aj zimnú.

 

„TJ Slávia Zornica mala niekoľko oddielov, ale možnosť športového vyžitia pre všetky vekové kategórie nemala, preto vznikol aj odbor turistiky“, povedal na začiatku rozhovoru Štefan Minarovjech. 

Prvá predsedníčka odboru bola Anna Neumanová. Pod jej vedením začali členovia aj s deťmi organizovať výlety na Uhrovský hrad, Jankov vŕšok, Inovec a do blízkeho okolia. Neskôr sa turistky zúčastňovali aj na spoločných zájazdoch na Roháče, Vysoké  Tatry, kde sa zúčastnili na „Národnom výstupe na Kriváň“.

 

Zdolávanie turistickej trasy "Cesty hrdinov SNP" (hotel Dobrá voda v šope rodinného domu)

 

„O rozvoj výkonnostnej turistiky sa výrazne podpísal príchod nových členov Böhma a Henzla“, spomína Minarovjech. Trvalé spomienky v nich zanechali hlavne vysokohorské túry vo Vysokých Tatrách, rodinná turistika v Malej Fatre, v Slovenskom Raji, Veľkej Fatre, na Roháčoch, ako aj turistických zrazoch v zime a v lete. Popri záujmovej činnosti sa členovia zúčastňovali aj na brigádach pri výstavbe lyžiarského vleku v Závade pod Čiernym vrchom.

 

 

O výkonnostný rast sa starali cvičitelia turistiky - VHT 2. triedy Štefan Minarovjech a  PT 3. triedy - Miloš Žitňan a Ján Manina. Výkonnostné triedy boli robené po línii zápočtových ciest, pričom Štefan Minarovjech získal prepožičaný (neobnovený titul) „Majstra turistiky“ a Žitňan Miloš a Žitňan Ján titul „Turista 1. triedy“.

 

 

„V roku 1986 som sa zúčastnil spolu s 40 turistami zájazdu do Vysokých Tatier. Z tohto počtu sme desiati absolvovali výstup na Gerlachovský štít 2655 m n.m. Ostatní absolvovali menej náročnú turistiku vo Vysokohorskom prostredí Tatier“, povedal na záver rozhovoru Štefan Minarovjech.  

 

 

Štefan Mianarovjech (prvý zprava) na vrchole Grossvenedigru - 3666 m, s Jánom Krchlíkom (prvý zľava) a bratmi Pavlovičovcami

 

Po vstupe Štefana Minarovjecha do KST Bánovce nad Bebravou v roku 2004 sa zúčastňuje pravidelne na ich akciách. Popritom sa s priateľmi z Rokošportu Prievidza zúčastnil rôznych akcií v rámci rekreačnej turistiky, ale hlavne vysokohorskej turistiky. Vystúpil na  najvyšší vrch Rakúska Grossglockner – 3798 m a Grossvenediger – 3666 m. S Rokošportom sa zúčastnil aj expedície na Elbrus – 5642 m, kde v rámci aklimatizácie vystúpil na Terskol – 3142 m a Čeget – 3470 m, avšak samotný Elbrus zostáva jeho nesplneným snom. Z ďalších aktivít je veľmi rád, že sa  s turistami v bánovskom oddieli mohol zúčastniť Svätojakubskej púte do Santiaga de Compostella vo svätom roku týchto tradícií (2010). Za päť dní museli absolvovať 130 km po severe Španielska po tzv. francúzskej časti „Camino de  Francéz“ – celá má asi  900 km, kde si preverili nielen svoje fyzické, ale aj morálno-vôľové schopnosti v priateľskej atmosfére so spolupútnikmi z celej Európy.

 

 

autor:
Ing. Stanislav Vavro 
šéfredaktor regionálnych novín Naše Bánovce
 
kontakt:
0911 704 306
0917 420 636
nasebanovce@gmail.com