Za lepšie Bánovce sa zabojovať oplatí

Jozef Majba

Volám sa Jozef Majba narodil som sa síce v Topoľčanoch, ale celý život bývam a žijem v Bánovciach, dvanásty rok pracujem v automobilovom priemysle a posledné 3 roky v spoločnosti ZKW ako auditor.

Prečo si sa rozhodol kandidovať za poslanca do MsZ ?
Obávam sa, že nech poviem čokoľvek bude to verejnosťou brané negatívne, pretože ľudia sú znechutení zo súčasnej politickej scény ( myslím všeobecnú situáciu na Slovensku) a nevedia komu veriť. Znechutení rovnako ako aj ja a preto som sa rozhodol kandidovať. Chcem pomôcť nášmu mestu.

 

 

Aké sú tvoje hlavné priority "Plánu pre Bánovce", ktoré chceš presadzovať a riešiť za účelom zlepšenia kvality života občanov v našom meste v prípade, že budeš zvolený za poslanca do MsZ?


Ja z pohľadu občana Bánoviec vidím ako priority dve veci:
1) Byty - výstavba nových bytov, v Bánovciach je málo bytov a nové sa nestavajú, čo tlačí ceny existujúcich bytov čoraz vyššie.

 

Jozef Majba účinkuje vo FS Bebran

 

2) Cesty - pokračovanie v rekonštrukcii ciest a chodníkov v Bánovciach. Tento rok sa opäť začalo s opravou ďalších ciest ale opravu si zaslúžia aj ďalšie, ďalej premávka v meste rastie a na niektorých uliciach sa tvoria kolóny najmä na trenčianskej ulici, ktorá je v popoludňajších hodinách preťažená a križovatka na Sládkovičovej ulici (pri Úrade práce, sociálnych veci a rodiny) - na tomto mieste by určite pomohlo keby križovatka bola prestavaná na kruhový objazd.

A na  trenčianskej ulici by pomohlo, keby sa z obchvatu spravili 2 výjazdy. Prvý pred obcou Dolné Naštice, pretože aj od Topoľčian prichádza veľa áut ktoré Bánovcami len prechádzajú a druhý medzi obcami Malé Chlievany a Dvorec ktorý by využívali pracovníci Helly, ktorý v našom meste  nebývajú a hlavne nákladné autá, ktoré dennodenne do Helly vozia materiál. Jednou z mojich priorít je aj vybudovanie cyklotrás v okolí Bánoviec, vyčistenie a skultivovanie vodného toku Bebravy, ktorý je znečistený a zanedbaný hlavne za nákupným centrom Vendo park. 

 

Tomáš Valient

Narodil som sa v Topoľčanoch 6.12.1986. Do Bánoviec som sa presťahoval pred tromi rokmi a bývam tu dodnes. Mesto sa mi zapáčilo, sú tu super ľudia medzi ktorými som si našiel aj veľmi dobrých priateľov a nové možnosti na rozvoj osobnosti. Ako vyplnenie voľného času som sa dal na fotografovanie čo ma veľmi baví robím to popri mojej práci ako koníček.

 

 

Prečo si sa rozhodol kandidovať za poslanca do MsZ ?


 Za poslanca som sa rozhodol kandidovať aby som mal väčšiu možnosť niečo v našom meste zmeniť a byť bližšie k centru diania, ide mi o zlepšenie životnej úrovne v našom meste.

 

Tomášove fotografie z nášho regiónu boli publikované aj v knihe Čarovná Horná Nitra


Aké sú tvoje hlavné priority "Plánu pre Bánovce", ktoré chceš presadzovať a riešiť za účelom zlepšenia kvality života občanov v našom meste v prípade, že budeš zvolený za poslanca do MsZ?
Určite by som chcel zmeniť, respektíve zlepšiť situáciu ohľadom bývania pre mladé rodiny a viac zelene pre naše mesto.