Dežeričania budú zakáľať prasa v sprievode heligoniek

Kedysi sa robievali na dedinách zabíjačky skoro v každom dvore. V dnešnej dobe je to už len ojedinele. Zakáľačky ošípaných boli významnými udalosťami vo všetkých domácnostiach. Zdroj mäsa nachádzali obyvatelia dediny hlavne v chove ošípaných.

 

O rozhovor sme požiadali Jana Chudobu,  ktorý je hlavným organizátorom pravej dedinskej zakaľačky

 

 

Kedy vás napadla myšlienka obnoviť tradície pravej dedinskej zakáľačky?

V našej  obci  sa v spolupráci s obecným úradom snažime o udržiavanie kultúrnych tradícii. So starostom obce sme sa nedávno  zamýšľali,  aké  akcie by sme  mohli  v obci počas tohto  roka uskutočniť.   V minulosti sa  zakáľačky  konali  v každej  obci  najmä počas zimných mesiacov. Atmosféra pravej  dedinskej zakáľačky je  nezameniteľná... Preto sme  sa rozhodli v rámci  akcii Animačného  centra  zaradiť  tuto akciu. 

 

 

Kedy a kde môžu návštevníci vidieť ako prebiehala dedinská zabíjačka?

Začíname  v sobotu ráno o 8.00 hod na futbalovom  ihrisku  v Dežericiach  v priestoroch  AC baru. Počas  celého  dňa budú vyhrávať  heligonkári  z rôznych kútov Slovenska, Taktiež  bude priebežne ochutnávka mäsových výrobkov: jaternice  klobásky, pečienka, kapustnica, pečene mäsko, oškvarky.

 

 

Môžete nám prezradiť meno hlavného mäsiara? 

Mäsiarskému majstrovi Jarovi Strieženecovi budú pomáhať pomocníci: Jindro  Mikulecký Chudoba, Jano Janáč a náš vietnamský priateľ Fero.

 

Pripravili ste pre návštevníkov aj niečo na zahriatie?

Počas celého dňa  otvoríme AC bar, kde budeme podávať varené víno, grog a domácu slivovicu.

 

 

Pripravili ste pre návštevníkov aj sprievodné akcie?

S heligonkármi z rôznych kútov Slovenska sa stretávame počas roka na rôznych festivaloch. Keďže sme sa počas zimy ešte nevideli, stretneme sa u nás na akcii, rozbalíme hudobné nástroje a budeme vyhrávať

 

Uvažujete do budúcna vytvoriť z tejto akcie novú tradíciu?

Verim, že táto akcia bude  úspešná. Určite  by  sme chceli  v tejto tradícii pokracovať.

 

autor:

Stanislav Vavro