Záver školského roka v duchu priateľstva

V dňoch 2.6. 2014 a 10.6. 2014 sa na Základnej škole Gorazdova v Bánovciach nad Bebravou uskutočnili dva navzájom súvisiace projekty s názvom „Spolu bez predsudkov“ a „Cestujeme spolu za poznaním“. Ich cieľom bolo skamarátiť deti zo špecializovanej  triedy s ostatnými žiakmi školy, a tak vytvoriť lepšie vzťahy a naučiť deti vzájomnej empatii. 

 

 

Na prípravnej fáze projektu „Spolu bez predsudkov“, ktorá sa konala dňa 2.6.2014, sa zúčastnili žiaci 4.B triedy a žiaci zo špecializovanej triedy. Počas nej  deti na papier kreslili svoje predstavy na tému "Spolu bez predsudkov". Následne realizačný tím vybral kresbu, ktorá téme zodpovedala najviac. Jej majiteľ bol odmenený sladkou odmenou. 

 

 

Všetci zúčastnení boli tiež obdarovaní odznakom, na ktorom bol vyobrazený návrh výhercu, Tea Kováča. Pokračovali sme realizačnou fázou projektu „Cestujeme spolu za poznaním“. Naším cieľom boli Levice. Navštívili sme Atlantis Centers, kde sme si na vlastnej koži vyskúšali viaceré fyzikálne javy, napríklad od Alberta Einsteina či Isaaca Newtona. 

 

 

Pripravené tu boli rôzne atrakcie, ako napríklad návšteva Egyptskej ríše, hlavolamy, vzduchová bublina, tajomstvo zrkadiel a iné zaujímavosti. Neskôr sme sa presunuli do centra mesta, kde sme si prezreli zrúcaninu Levického hradu aj miestne Tekovské múzeum. Sprievodkyňa nám ukázala stálu expozíciu Tekovského múzea i mennú expozíciu Od konope ku košeli. 

 

 

Na záver sme si oddýchli v miestnom parku, kde deti zábavnou formou ohodnotili tento poznávací deň a ich pozornosť sme si preskúšali jednoduchým kvízom. Všetky tieto aktivity boli financované IUVENTOU a konali sa v rámci Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax.

 

autorky:

Bibiána Adamčová, 9.B
Barbora Špánková, 9.B