Zdravotná prednáška s MUDr. Pažickou

Výbor ZO SZZP č. 3 na sídlisku Dubnička opäť zorganizoval pre členov organizácie ďalšiu z odborných prednášok so zdravotnou tematikou. Konala sa v utorok 25. marca. 

 

 

Tentokrát mala hlavné slovo kožná lekárka MUDr. Marta Pažická, ktorú v úvode privítal predseda organizácie Jozef Kocúr. Tá všetkých prítomných, ktorí sa aj tentokrát stretli v priestoroch jedálne ZŠ Komenského, informovala o najčastejších ochoreniach kožnej sústavy, taktiež o možných spôsoboch prevencie i liečby týchto ochorení.  

 

 

Slovo dostali i prítomní diváci a to prostredníctvom svojich otázok, na ktoré im táto odborníčka ochotne odpovedala. V závere stretnutia predseda Jozef Kocúr prítomných informoval o najbližšie poriadaných akciách. Pevne verím, že všetci účastníci si určite odniesli so sebou mnoho užitočných informácií.

 

autor:

Marek Kasala