Žiaci vyluštili tajnú šifru

V tejto dobe plnej počítačov a elektroniky sa stráca záujem o čítanie. Žiaci by radšej mali hodinu informatiky ako čítania. Tak sme celá trieda 3.A zo základnej školy Gorazdovej a pani učiteľka Darina Jakubíková dali hlavy dokopy a vymysleli sme spôsob ako si urobiť čítanie zaujímavejším.

 

 

 

Prvé naše nové čítanie s interaktívnou tabuľou sa týkalo rozprávky od Tomáša Janovica - O bohatom palci. Najprv sme museli vylúštiť tajnú šifru v ktorej vyšlo heslo bohatstvo a chudoba. Potom sme prečítali rozprávku a porozprávali sme sa o nej. Na interaktívnej tabuli, sme si premietli obrázky a heslá týkajúce sa bohatstva a chudoby, potom sme sa pobavili o tom, či bohatstvo zaručuje šťastie, pozreli sme si niekoľko obrázkov bohatých rodín, kde namiesto rodičov trávili čas s deťmi rôzne pestúnky. Zauvažovali sme si trochu nad tým, čo je pre nás skutočnou hodnotou.

 

 

Na interkatívnej tabuli sme si spoločne vytvorili triedny hodnotový rebríček, predstavte si, že prvou bola naša rodina :) V krátkosti sme sa pozreli aj na naše potreby, či je skutočne dôležité to, čo stále od rodičov vyžadujeme, diskutovali sme o tom, koľko peniažkov môžeme ušetriť, ak napríklad nebudeme jesť toľko sladkostí alebo vypytovať toľko hračiek.

 

 

Nakoniec sme si vzali papiere a každý sa pokúsil navrhnúť takú pokladničku, do ktorej by si mohol tieto peniažky sporiť. Keď sa pani učiteľka spýtala ako sa nám to páčilo, všetky palce boli hore :) Dúfame, že sa nám bude takto dobre učiť i naďalej. Žiaci 3.A a pani učiteľka Jakubíková. 

 

Mgr. Darina Jakubíková

Základná škola Gorazdova