Žiaci z Gorazdovej oslavujú každoročnne jeden pekný sviatok

Deň Zeme je významným dňom, kedy si mnohí uvedomujú to, ako málo robia pre dobro našej Zemegule. Výchova k environmentálnemu a ekologickému správaniu je v súčasnosti veľmi dôležitá a opodstatnená.

 

 

 Už  najmenších učíme ako sa správať v prírode, postupne s vekom pridávame informácie o spôsoboch recyklovania, obmedzovania odpadov, a snažíme sa žiakom priblížiť našu Zem aj z iných pohľadov. Uvedomelé správanie každého z nás môže zaručiť lepšie prostredie pre deti a ďalšie generácie našich potomkov. 

 

 

Každoročne sa na našej škole koná akcia "Uprac si svoje okolie", počas ktorej sa žiaci spolu s učiteľmi vyberú von a snažia sa skrášliť okolie našej školy. Zber odpadkov, ktoré sú porozhadzované všade okolo nás a hlavne v okolí ihrisiek a preliezok, bolo našou tohtoročnou úlohou. Triedy sa pustili do práce s radosťou a odhodlaním, snažili sa vyzbierať čo najviac odpadu a pri jeho vyhadzovaní dbali na to, aby sa plastové fľaše dostali do správnej zbernej nádoby. 

 

 

Mnoho žiakov našej školy sa v týchto miestach hráva a sami boli prekvapení koľko odpadu naozaj vyzbierali. Dúfame, že takýchto akcií bude viac a že sa ľudia zamyslia nad tým, či hodia odpad na zem alebo do koša. Prajeme našej Zemi všetko najlepšie a pokúsime sa do jej ďalšieho sviaku zlepšiť svoje správanie voči nášmu okoliu. 

 

autor:

Darina Jakubíková